De wijkverpleegkundige van Evean vertelt ...

Partnerbijdrage
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

“Vertrouwde gezichten dichtbij en in de wijk.” Zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, wie wil dat nou niet. Heerlijk om samen met het wijkteam hier een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Maar wat is nu eigenlijk thuiszorg? 

Het begint met het opstarten van nieuwe zorg. Via ziekenhuizen, familieleden, huisartsen andere disciplines en zorginstellingen krijgt de wijkverpleegkundige van Evean de zorgvragers aangemeld. Hierna wordt er gekeken en besproken met de zorgvrager en eventueel familie wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Thuiszorg bestaat niet alleen uit het wassen en aankleden van de zorgvrager. Evean staat ook bekend om haar gespecialiseerde verpleging en advies; wonden, oncologie, reuma, hartfalen, long, diabetes, antroposofie en ergotherapie.

Personenalarmering; als zorgvragers alleen wonen is het fijn om een halsalarm te hebben dat 24 uur per dag iemand in kan schakelen bij calamiteiten.

Sleutelkluisjes bij de deur zodat er altijd iemand van de thuiszorg binnen kan komen, dit geeft onze zorgvragers een veilig gevoel. 

Alles afstemmen

Door overleg van het wijkteam met gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen, welzijnswerk, zorginstellingen en de gemeente wordt de zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Daarbij hebben wij nauw contact met de familie van de zorgvrager, op deze manier voelt het nog vertrouwelijker voor de zorgvrager. 

Het gaat dus niet alleen om het stukje zorg verlenen, er komt zoveel meer bij kijken.

Dit is wat de thuiszorg zo afwisselend en leuk maakt, iedere dag weer! 

De wijkverpleegkundige

Evean Thuiszorg Waterland