Clup Welzijn vormt vangnet voor wachtlijsten ggz

Zorg
Pascal Wolters en Wouter Burger.
Pascal Wolters en Wouter Burger. (Foto: RodiMedia/NV)

PURMEREND – Sinds een jaar werken in Purmerend Clup Welzijn, Indigo en PsyQ en de huisartsen nauw samen in de geestelijke gezondheidszorg voor de inwoners. Om de pijn van lange wachtlijsten bij de ggz te verzachten, en deze uiteindelijk te verkorten, kunnen mensen op de wachtlijst tussentijds terecht bij de maatschappelijk werkers van Clup Welzijn. Voor een luisterend oor, iemand die meedenkt, vinger aan de pols houdt of bijstaat bij praktische problemen; kortom voor het helpen daar waar nodig is. Zij kunnen hiervoor zelf contact opnemen met Clup Welzijn, maar ook verwijzen Indigo en PsyQ hen door.

Clup Welzijn is wijd vertakt in Purmerend, wat doen zij precies? Clup Welzijn is een grote organisatie voor maatschappelijk en sociaal werk in Purmerend en Beemster. Zo’n 60 maatschappelijk werkers, verspreid in wijkteams, en honderden vrijwilligers hebben direct vinger aan de pols bij de inwoners. Daarmee staat Clup Welzijn midden in de samenleving en kan de organisatie een tussentijdse oplossing bieden voor mensen die op de wachtlijst voor de ggz staan. 

Hulp waar nodig

“Wij helpen al veel mensen daar waar het nodig is”, zegt Wouter Burger, directeur-bestuurder van Clup Welzijn. “Bij procedures van bijvoorbeeld het Wmo-loket die zij moeilijk vinden, we staan hen bij in gesprekken met de huisarts of school, helpen bij burenruzies en bijvoorbeeld bij eenzaamheid, onder andere via activiteiten die door onze vrijwilligers worden georganiseerd.”

Vinger aan de pols

Omdat zij midden in het sociale veld staan signaleren de sociaal werkers van Clup Welzijn ook regelmatig problemen. Wouter: “Bijvoorbeeld wanneer iemand onze hulp inroept omdat de buurman steeds aan het schreeuwen is. Dat proberen we in eerste instantie op te lossen met de buren, maar wij hebben niet de expertise die medewerkers van Indigo en PsyQ hebben, het houdt ergens op.”

“Wel kunnen we tussentijds wat betekenen. Een collega had laatst te maken een verward persoon in een gezinssituatie. Zij stond op een wachtlijst en moest negen maanden wachten op de juiste hulp. Die collega gaat dan in de tussentijd regelmatig bij die moeder langs om te kijken hoe het met haar gaat en vinger aan de pols te houden tot ze de juiste hulp krijgt. In sommige gevallen zie je ook dat door onze hulp die specialistische hulp uiteindelijk minder hard nodig is.”

Lange wachtlijsten

De lange wachtlijsten zijn de ggz ook een doorn in het oog, benadrukt Pascal Wolters, zorginhoudelijk directeur PsyQ. “We zitten allemaal zo tjokvol, en we weten dat de zorgvraag niet gaat afnemen, terwijl er ook een tekort is aan collega’s”, geeft hij aan. “We moeten een andere manier van werken gaan hanteren want mensen kunnen in die extra maanden verslechteren. Daarvoor is de samenwerking met huisartsen en Clup Welzijn zo belangrijk.”

Sociale problemen

Omdat veel psychische klachten vaak samengaan met sociaal maatschappelijke klachten kan de tussenkomst van de medewerkers van Clup Welzijn in bepaalde gevallen ook verdere behandeling voorkomen. Pascal: “Als je in een depressie raakt, word je passief en dan laat je vaak rekeningen liggen. Op het moment dat mensen vele maanden later bij ons komen, zijn de problemen vaak al heel hoog opgelopen. Dan gaan wij de depressie behandelen, maar dan moet ook eigenlijk ingegrepen worden op de opgebouwde schulden.”

Voor mensen die op een wachtlijst staan van de ggz en tussentijds graag al wat ondersteuning willen hebben

Escalatie

“Clup Welzijn kan helpen veel van die sociale problemen te voorkomen. Soms ook ontwikkelen mensen psychische klachten omdat ze andere problemen hebben, een nare ervaring hebben gehad met buren, geldproblemen, eenzaamheid. Dan kan het veel zinniger zijn om dat aan te pakken, dan zie je vaak ook de klachten verminderen. Die inschatting samen met elkaar en de huisarts maken, daarmee hopen we aan de voorkant onze instroom enerzijds te beperken en anderzijds ook te reguleren. Waardoor we wachtlijsten kunnen verkorten en de escalatie van zowel sociale en psychische problemen kunnen verminderen.”

Sociaal wijkteam

Clup Welzijn kan op verschillende manieren helpen. “Onze inzet kan bijvoorbeeld ook effect hebben op mensen die uit een behandeling komen,” legt Wouter uit. “Iemand die uit een psychose komt, met wie het weer goed gaat, heeft baat bij de connectie met het sociale wijkteam. En de ggz kan onze maatschappelijk werkers vragen of ze even mee kunnen kijken bij iemand zonder dat er direct een diagnose moet komen. We zitten toch al vaak naast de buurtbewoner bij de huisarts. Voor ons is het niet zo ingewikkeld.”

Wij helpen al veel mensen daar waar het nodig is

Snel schakelen

“Dat kan alles enorm versnellen. Van sommigen kun je dan zeggen; laten we eerst maar ‘s met die schulden en de blauwe enveloppen beginnen en alles op stapeltjes leggen. En als iemand aangeeft eenzaam of depressief te zijn, dan bieden wij een netwerk. Wij kunnen als vandaag iemand belt, er morgen naar toe gaan, wij zijn daar als organisatie goed op uitgerust.”

Sneller op juiste plek

Het is voor ggz fijn dat dit vangnet van Clup Welzijn er nu is. Pascal: “Wij kunnen veel behandelen maar veel mensen hebben een kwetsbaarheid en blijven ook kwetsbaar. En veel psychische klachten hebben ook te maken met of je een baan hebt, een partner, hoe je bent ingebed. Zit daar een probleem dan zien wij na verloop van tijd iemand terugkomen als er iets is gebeurd. Het scheelt wanneer deze mensen goed en langdurig sociaal zijn ingebed. Dat kunnen wij niet bieden, maar Clup Welzijn wel. Dat is een heel mooie ontwikkeling.”

“De grote winst nu zit hem erin mensen sneller op de plek te krijgen waar ze thuishoren. Kortere wachtlijsten zijn daar een gevolg van straks. Zonder dat we het ggz specialisme verloren laten gaan.”

Contact met Clup Welzijn

Sta je op een wachtlijst van de ggz en zou je graag in die periode al wat ondersteuning willen hebben? Neem dan contact op met Clup Welzijn via 0299 480630 of info@clup.nl