Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.
Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. (Foto: Pexels.com )

Volop cultuur voor ouderen in Alkmaar

Volop cultuur voor ouderen in Alkmaar

ALKMAAR - In Alkmaar kun je prima oud worden. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Daarom is Alkmaar een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het project Dag & Dauw is bijvoorbeeld zo'n project dat culturele evenementen organiseert voor ouderen.

Alkmaar in de race voor 'Age Friendly Cultural Cities'

Aan het programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro. Op 4 november wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie en wordt bekendgemaakt of Alkmaar zich winnaar mag noemen. 'Kunst levert een belangrijke bijdrage aan zingeving en welzijn, juist ook in latere levensfases.'

Een jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, zag hoe Alkmaar te werk ging. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages van alle zes de steden, maakt de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City. Hedwig Verhoeven, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: "Het aantal Age Friendly Cultural Cities staat nu na drie edities op 24. We zien dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en zich gezamenlijk hard maken voor cultuurparticipatie van én met ouderen. De steden hebben door ons programma en de bijbehorende prijs van het BNG Cultuurfonds iets geweldigs in gang gezet dat recht doet aan de waarde van ouderen. Daar kunnen we trots op zijn." Alkmaar is naast 's-Hertogenbosch, Amersfoort, Haarlem, Helmond en Middelburg een van de zes steden die kans maakt.