Terwijl de wachtlijst voor woningzoekenden ongekend groot is, staan aan de Siriusstraat in Hoorn enkele honderden appartementen leeg.
Terwijl de wachtlijst voor woningzoekenden ongekend groot is, staan aan de Siriusstraat in Hoorn enkele honderden appartementen leeg. Foto: aangeleverd

Op Siriusstraat in Hoorn blijft het nog even stil

Algemeen

HOORN - Terwijl de wachtlijst voor woningzoekenden ongekend groot is, staan aan de Siriusstraat in Hoorn enkele honderden appartementen leeg en lijkt er voorlopig nog geen zicht te zijn op bewoning. Het eerste woongebouw, de Komeet, aan het Noorderlicht (de nieuwe woningen hebben hun voordeur aan de straat het Noorderlicht), is in maart 2021 opgeleverd en bewoond. De overige drie woongebouwen (Evenaar, Meteoor en Eclips) zijn weliswaar voltooid, maar er mag nog niet in gewoond worden, daar van binnen nog druk wordt gesleuteld aan het verwarmingssysteem.

Door Wally Ooms

De Siriusstraat maakt een desolate indruk. Geen zichtbare bouwactiviteiten meer, geen bouwvakkers, geen muziek en geen andere geluiden. Van de vijf te bouwen flats zijn er vier voltooid, maar slechts één bewoond. Volgens woningcorporatie Intermaris, verantwoordelijk voor het gehele project, kan het ook nog wel duren tot begin volgend jaar vooraleer bewoners hun intrek kunnen nemen in de ogenschijnlijk al volledig bewoonbare appartementen. 

Verwarmingssysteem

Het probleem zit ’m in het verwarmingssysteem. De eerder opgedane ervaringen in het eerste gebouw, de Komeet, hebben ertoe geleid dat er pas kan worden gedacht aan bewoning als het WKO-systeem voor de volle honderd procent operationeel is. Dat impliceert dat er onder alle (weers)omstandigheden tijd moet worden gevonden om het verwarmingssysteem volledig uit te testen.

Econic

Om te voorkomen dat bewoners in de kou komen te zitten of dat er geen warm water beschikbaar zou zijn, wenst Intermaris alle risico’s uit te sluiten. Met de kennis van nu zou de woningcorporatie niet meer op dezelfde manier in het project zijn gestapt. Intermaris: “We hebben destijds de toen beste beschikbare keuze gemaakt. Maar met de kennis van nu zouden we dat niet meer zo doen. We hebben onze werkwijze aangepast dankzij de ervaring en leerpunten die we met het WKO-systeem hebben opgedaan. We zijn voor de WKO-installaties daarom een samenwerking met Econic aangegaan. Deze exploitant is specialist op het gebied van WKO. Econic engineert, realiseert en exploiteert nu de WKO’s bij onze nieuwbouwprojecten. Door Econic aan het begin van een bouwtraject te betrekken hebben we de juiste kennis aan boord.”

Opleverdatum

Intermaris kan nog geen exacte opleverdatum noemen. “Wij hebben eind oktober een warmtepomp voor woongebouw 1 en 2 van het WKO-systeem vervangen. Dit zou verdere storingen moeten voorkomen. Op dit moment zijn we druk bezig met het testen van het systeem. Dit testen neemt ongeveer vier weken in beslag. Wanneer alle testen geslaagd zijn kunnen we een opleverdatum voor de Evenaar (de tweede flat) bepalen. Het is nog niet bekend wanneer de twee andere woongebouwen klaar zijn voor bewoning. Ons streven is om in het eerste kwartaal van 2022 de toekomstige bewoners de sleutels te kunnen overhandigen.”

Nova

Voor de laatste te realiseren flat zou al begonnen kunnen worden met heien en aansluitend met de bouw, maar er gebeurt niets. Dit terwijl de sloop al maanden geleden volledig is afgerond. Intermaris: “De werkzaamheden voor het laatste woongebouw aan het Noorderlicht, Nova, verlopen volgens de planning. We zijn nagenoeg gereed met het bouwrijp maken en hebben samen met Econic de plannen verbeterd. De voorbereidingen voor de bouw en de WKO zijn gestart. Dit zijn werkzaamheden die nog niet direct opvallen. We verwachten de eerste helft 2022 met de bouw te starten.”