Afbeelding
(Archieffoto RM)

Handen ineen

Handen ineen

REGIO - De bezoekerscentra in het waddengebied gaan nauwer samenwerken. Dit is onlangs besloten door de acht centra op de Waddeneilanden en langs de waddenkust, die zich bezig houden met de natuur en cultuur van Waddenzee Werelderfgoed. Met elkaar weten ze meer, kunnen ze meer en bereiken ze meer. Dat is het idee achter de samenwerking.

De centra weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van kennisuitwisseling en willen dat verder uitbreiden. Daarnaast is het belangrijk om samen op te trekken richting partijen zoals fondsen en de politiek. Met gezamenlijke belangenbehartiging als uitgangspunt. De bezoekerscentra komen regelmatig bij elkaar en nemen per toerbeurt het voorzitterschap op zich. Tot november 2022 is Stichting Texels Museum het aanspreekpunt voor de samenwerkende centra.

De initiatiefnemers van de samenwerking. zijn Katelijne van Spronsen - De Helderse Vallei, Marion Barth - Stichting Texels Museum, Niek Kuizenga - Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog en Zeehondencentrum Pieterburen, Cynthia Heinen - MuzeeAquarium Delfzijl en Sjon de Haan - coördinator Waddenzee Werelderfgoed.