Afbeelding
(Foto: archief)

>>> Vervolg van voorpagina

>>> Vervolg van voorpagina

>>> Al deze infrastructuur wordt door de provincie zo duurzaam mogelijk onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van CO2-uitstoot zijn daarbij belangrijke factoren.

Meer informatie

In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2022 tot 2029. Het IMPI wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS), die hier over beslissen. 

Inwoners kunnen op verschillende manieren op de hoogte blijven van (te verwachten) werkzaamheden. Meer informatie daarover staat op de website van de provincie Noord-Holland. Een kleine greep uit de verbeter-, vervangings- en uitbreidingsprojecten per regio.

Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland/IJmond Castricum - Uitgeest - Heemskerk - Beverwijk - Velsen - Bloemendaal - Haarlem - Heemstede - Zandvoort: De provincie voert in 2022 groot onderhoud uit aan de Amsterdamseweg (N202). Daarbij wordt onder meer de ambulance uitrit aangepast en een faunapassage aangelegd. Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor een fietspad aan de westzijde van de Randweg (N208) tussen Haarlem en Santpoort-Noord. Het is een ontbrekende schakel in de doorfietsroute Kennemerland (Uitgeest - Heemstede). Een volledig overzicht van alle  werkzaamheden van de provincie in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Zuid_Kennemerland_IJmond Zaanstreek/Waterland Amsterdam - Beemster - Edam-Volendam - Landsmeer - Oostzaan - Purmerend - Waterland - Wormerland - Zaanstad.

De provincie combineert het groot onderhoud aan de N243 (Noordervaart, Schermerhornerweg, Middenweg en Provincialeweg tussen Alkmaar en Koggeland) met het veiliger inrichten van de weg. Er komen o.a. drie fietsbruggen langs de weg, die door een 3D-betonprinter worden gemaakt. Dit jaar start aannemer Boskalis met landmeetkundige werkzaamheden. De wegwerkzaamheden starten in 2022. In overleg met de gemeente Alkmaar schrapt de provincie een plan voor het verbeteren van de doorstroming op de N508 (Nollenweg). Wel wordt onderzocht hoe de kruising met de Herenweg verbeterd kan worden. Een deel van het vrijgekomen bedrag wil de provincie investeren in een haven bij bedrijventerrein de Boekelermeer. Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Alkmaar is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Alkmaar_en_omstreken.