Korte berichten.
Korte berichten. (Foto: stockphoto)

Kort nieuws uit Vlaardingen

Algemeen

Minder snelle groei in Vlaardingen

Schiedam en Maassluis groeiden vorig jaar aanzienlijk sneller in inwonertal dan Vlaardingen. De haringstad telde begin december 74.198 inwoners en dat waren er 274 meer dan een jaar geleden. Schiedam kan dit jaar de 80 duizend inwoners aantikken. De jeneverstad telde in december 79.744 inwoners en dat waren er 402 meer dan een jaar geleden. Ook Maassluis groeide fors met 593 nieuwe inwoners van 33.557 naar 34.150 inwoners. Uit de cijfers blijkt, dat Vlaardingen de minste groei heeft doorgemaakt van de drie gemeenten in deze regio. Die achterstand in de groei kan straks ingehaald worden als de grote nieuwbouwprojecten als park Vijfsluizen, het Floriskwartier, de Museumbuurt aan de Westhavenkade en de Rivierzone met het eiland Van Speijk tot ontwikkeling komen.

Meer vrijwilligers bij de politie

De fractie Boers, die na de gemeenteraadsverkiezingen doorgaat als politieke partij onder de naam Heel De Stad, heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder, om te onderzoeken of het mogelijk is meer vrijwilligers in te zetten bij de politie. Ron Boers moest constateren, dat de Vlaardingse politie kampt met forse tekorten en dat is in lijn met het beeld. Ron Boers verwijst hiervoor naar Den Haag en Delft, waar al langer wordt gewerkt met fors veel vrijwilligers, die zijn er ook in Vlaardingen, maar te weinig in de ogen van Ron Boers. Het raadslid wil ook weten hoeveel vacatures er zijn in Vlaardingen en hoe lang de Vlaardingse politie al onderbezet is? Ron Boers maakt zich al enkele jaren druk om te zorgen dat er meer blauw op straat komt om de veiligheid van de inwoners van Vlaardingen te waarborgen.

Nieuwbouw of renovatie Groote Lucht

Er is politiek al enige tijd een discussie over nieuwbouw of renovatie van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht aan de Maassluissedijk. De 40 jaar oude zuivering is bijna aan het einde van haar levensduur. Al in 2020 startte het Hoogheemraadschap van Delfland, eigenaar van de afvalzuivering, een toekomstverkenning, om te komen tot een besluit over grootschalige renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op een deel van het terrein de Vergulde Hand West. De gemeenteraad was niet gelukkig met het plan om nieuwbouw te plegen op het terrein de Vergulde Hand en nam op 14 juli 2021 een motie aan, waarin is aangegeven niet akkoord te gaan met nieuwbouw. Een overweging was dat bij nieuwbouw het vrijkomende terrein een zware milieucategorie kent en dat vond het college ongewenst. Ook wordt de toename van de belasting op het milieu van de Westwijk niet toelaatbaar geacht en is ruimte nodig voor het ontwikkelen en herhuisvesten van duurzame en schone bedrijvigheid op dit terrein. Toch heeft het bestuur van Delfland een voorlopige afweging gemaakt en de voorkeur uitgesproken voor verdere uitwerking van nieuwbouw. Het college van burgemeester en wethouders hecht er in een memo aan de gemeenteraad nogmaals te benadrukken dat de gesprekken die momenteel gevoerd worden met het hoogheemraadschap en de provincie niet op voorhand leiden tot een positief besluit van gemeentezijde. Pas wanneer voldoende recht gedaan wordt aan de bezwaren zoals genoemd in de raadsmotie van 14 juli 2021 zal het college met de gemeenteraad in gesprek gaan over een heroverweging van het standpunt inzake verplaatsing of renovatie.