Ype ten Hoor voor het Museum Vlaardingen, waarvoor zijn Stichting Fonds Museum Vlaardingen graag donateurs wil zoeken voor financiële ondersteuning. Foto: Peter Spek
Ype ten Hoor voor het Museum Vlaardingen, waarvoor zijn Stichting Fonds Museum Vlaardingen graag donateurs wil zoeken voor financiële ondersteuning. Foto: Peter Spek (Foto: )

‘Stadgenoten gezocht voor financiële steun voor het Museum Vlaardingen’

‘Stadgenoten gezocht voor financiële steun voor het Museum Vlaardingen’


De Stichting Fonds Museum Vlaardingen is op zoek naar financiële middelen om het Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade te kunnen ondersteunen. Ype ten Hoor, secretaris van de Stichting, doet daarom een oproep aan Vlaardingers, die het museum een warm hart toedragen, om begunstiger of donateur te worden.

DOOR PETER SPEK

“In juli 1962 opende het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij haar deuren in het Reedershuys aan de Westhavenkade 45 en amper tien jaar na die opening verhuisde het museum wegens ruimtegebrek iets verderop op de Westhavenkade naar het Het huis met de Lindenboom, waar prinses Beatrix op 22 mei 1971 het museum officieel heropende”, duikt Ype ten Hoor nog even in de geschiedenis van het Vlaardingse museum. “Na bijna 30 jaar sloot het museum in 2010 wederom haar deuren. Maar deze keer vanwege een ingrijpende verbouwing, waarbij het bestaande museumpand werd gerenoveerd en uitgebreid.” Omdat bleek dat de verbouwing meer zou gaan kosten dan begroot werd in 2013 de Stichting Fonds Museum Vlaardingen opgericht door Jaap Hoogendijk en André Fontijne. Het bestuur bestond toen verder uit Michiel van der Drift en Leo Bakker. In de loop van de jaren hebben inmiddels de nodige bestuurswijzigingen plaats gevonden. Het bestuur bestaat nu uit Karin Bos, Leo Bakker, Jeroen ter Brugge en Ype ten Hoor. André Fontijne blijft als adviseur verbonden aan de stichting. En er is een vacature. 

“Wij hebben als Stichting zowel een ANBI- als een culturele ANBI-status. De Stichting heeft als doel het verwerven van middelen voor vernieuwing, acquisitie, programmering en educatie ten behoeve van het Museum Vlaardingen.

Stichting heeft Museum Vlaardingen al op diverse manieren ondersteund

Bovendien blijkt ook uit de statuten de band met Museum Vlaardingen. Daarin is namelijk bepaald dat onze Stichting zich kan laten bijstaan door de directeur van het Museum Vlaardingen als het gaat om onder andere het uitvoeren van besluiten,” aldus Ype ten Hoor. 

De afgelopen jaren heeft de Stichting het Museum Vlaardingen al op verschillende manieren ondersteund, door financieel bij te dragen aan de totstandkoming van verschillende tentoonstellingen, zoals de Slag bij Vlaardingen, Jongkind onderweg en Schoon aan de haak. “Daarnaast hebben wij kunnen zorgen voor de aankoop van vitrines, schenkingen van diverse schilderijen en aquarellen van de Vlaardingse marineschilder Arij Pleijsier, financiële bijdragen aan de restauratie van topstukken uit de collectie van het Museum en financiering van tentoonstellingsverlichting.”

Coronamaatregelen

Het Museum Vlaardingen heeft in 2020 en 2021 laten zien waartoe het, ondanks de coronamaatregelen, toch in staat is en heeft plannen om dit verder uit te bouwen. "De komende jaren willen wij als Stichting het Museum Vlaardingen hierbij blijven ondersteunen en wij zijn blij dat recent een aantal personen een financiële bijdrage heeft gedoneerd aan onze Stichting. Bijdragen, groot of klein, zijn altijd welkom."

Belangstellenden kunnen eenmalig of periodiek een geldbedrag aan de Stichting Fonds Museum Vlaardingen schenken door middel van een overeenkomst of via de notaris. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. Kiest men voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen dan is dat geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Voor meer informatie kan men terecht bij Ype ten Hoor:
ype.ten.hoor@gmail.com.