Richard de Mos: 'Wonen is een recht!'

Richard de Mos: 'Wonen is een recht!'

In haar verkiezingsprogramma 'Deze stad verdient beter' zet Hart voor Den Haag in op een rem op bevolkingsgroei. "Willen we de stad leefbaar en groen houden, dan moet het Rijk stoppen om nieuwkomers naar Den Haag te sturen", aldus lijsttrekker Richard de Mos, die wijst op het feit dat vele wijken gebukt gaan onder overbewoning. "Er is woningnood, we hebben een tekort aan agenten, leraren en zorgpersoneel en de sociale cohesie is ver te zoeken, Er moet pas op de plaats bij de ongebreidelde bevolkingsgroei."
Hart voor Den Haag vindt dat er ook gebouwd moet worden en ziet daarbij in hoogbouw kansen in gebieden die aan herontwikkeling toe zijn, zoals bijvoorbeeld delen van Den Haag Zuidwest en de stationslocaties. "En willen we de woningnood ledigen, dan moet ook eens met lef worden gebouwd", aldus De Mos, die bijvoorbeeld wil zorgen dat de drie woontorens in Laak er alsnog komen, evenals de bouw van twee woontorensbij Den Haag Centraal "Dat zijn honderden woningen, waarvan een fors deel sociaal. In de vooroorlogse wijken, aan de kust en in groengebieden willen we juist geen hoogbouw."
Andere maatregelen waarmee Hart voor Den Haag de woningmarkt wil aanjagen zijn: het toevoegen van bouwlagen op bestaande wooncomplexen, met overkluizingen bouwen boven doorgaande wegen en het spoor, een project wonen boven winkels, het heropenen van bejaardentehuizen, het verkorten van de doorlooptijden van woningbouwprojecten en het op orde brengen van het ambtelijk apparaat, zodat vergunningsaanvragen niet onnodig lang blijven liggen. En leegstaande kantoorgebouwen kunnen volgens Hart voor Den Haag geschikt gemaakt worden voor woningen.