Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer helpt mee met het vergroenen van Transvaal.
Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer helpt mee met het vergroenen van Transvaal. (Foto: Jurriaan Brobbel)

Gemeente Den Haag wil meer groen in openbare ruimte

Gemeente Den Haag wil meer groen in openbare ruimte

Het inwonertal van Den Haag groeit. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid, wil de gemeente de openbare ruimte groener maken en meer geschikt voor ontmoetingen. In de uitgangspunten van de kadernota openbare ruimte staat hoe het stadsbestuur dit wil gaan doen. 

Een groeiend inwonertal brengt ook een intensief gebruik en beheer van de openbare  ruimte met zich mee. Daarom ligt hier tot 2030 de focus op. Ook moet er voldoende groene openbare ruimte zijn, en mag een hogere parkeerdruk door het toevoegen van nieuwe woningen niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

Groei

Daarbij gelden twee regels. Bij een (her)inrichting van de openbare ruimte moet minimaal het bestaande aandeel groen en water worden gehandhaafd. Ook wordt er gestreefd naar een groei van het oppervlak groen van vijf procent in de periode tot 2030. Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer: “De openbare ruimte in de meest dichtbevolkte stad van Nederland is schaars. De ruimte die we hebben, moeten we koesteren. De afgelopen jaren, door de groei van de stad, neemt de druk op de bestaande stad toe en wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt. Dat vraagt om het maken van keuzes. Deze nota stelt hiervoor kaders met als uitgangspunt voldoende ruimte voor de buitenruimte: voor ontmoeting, ontspanning en verblijf.”

Veilig

Met deze nota geeft de gemeente aan wat wel en wat niet bevorderlijk is voor een prettige en leefbare stad. Daarbij staat voorop dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is en geschikt moet zijn voor ontmoetingen en verblijf. Ook vindt het college het belangrijk dat de ruimte uitdaagt tot bewegen en spelen en klimaatadaptief is. Verder moet de ruimte veilig en comfortabel zijn voor voetgangers en fietsers.
Bredemeijer: “Den Haag is niet van het stadhuis, maar van ons allemaal. Door participatie krijgen bewoners en ondernemers invloed op hun eigen leefomgeving. Daarnaast gaan wij werken vanuit het principe ‘groen, tenzij…’ Hiermee zorgen we ervoor dat de stad groen blijft en groener wordt. Want in een stad met veel groen is het goed vertoeven.”


Inzameling van verzorgingsproducten voor vrouwen in de opvang

De Kessler Stichting zamelt verzorgingsproducten in voor vrouwen in de dak-en thuislozenopvang. Dit gebeurt in het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Iedereen kan de producten tot en met maandag 14 februari inleveren op verschillende locaties in Den Haag.

Producten die bij veel mensen standaard in de badkamer staan, zijn voor sommige vrouwen een luxe. Daarom vraagt de Kessler Stichting om nieuwe artikelen die men nog heeft staan en kan missen, in te leveren. 

Het gaat om artikelen zoals maandverband, shampoo, tandpasta, bodylotion, geurtjes, en make-up. De producten moeten ongebruikt en ongeopend zijn. Er zijn verschillende inleverpunten in Den Haag en omgeving. Ook is het mogelijk om financieel aan deze actie bij te dragen. Doneren kan via de website van Haagse Vrouwendag (www.haagsevrouwendag.nl/nl/uw-hulp).

Inleverpunten

Inleverpunten: Made in Moerwijk aan het Westhovenplein, Stichting Make It Art Worthy aan de Noordwal (10.00 - 18.00 uur), Kessler Stichting - Zamenhof aan de Zamenhofstraat (24 uur per dag open), Kessler Stichting aan De la Reyweg 530 (24 uur per dag open), Pakkie Deftig aan Zamenhofstraat (10.00 - 16.00 uur).


Rotterdamsebaan vaker gebruikt sinds renovatie Utrechtsebaan 

De extra reistijd voor weggebruikers op alle omleidingswegen in Den Haag veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Utrechtsebaan, is zoals van tevoren werd verwacht, meldt de gemeente Den Haag. In veel gevallen is de extra reistijd zelfs lager dan voor de pandemie. Daarnaast valt op dat de meeste automobilisten gebruik maken van de Rotterdamsebaan (S107) om de stad te verlaten. Tijdens de eerste week van de afsluiting deden zij er tijdens de spits gemiddeld korter over dan het verkeer dat via de N14 en N44 reed. De Rotterdamsebaan wordt nu door ruim 40% van alle automobilisten gekozen om de stad te verlaten. Op de drukste momenten gaat het om 3700 voertuigen per uur.
Ondanks dat het nog wel mogelijk is om via de Utrechtsebaan Den Haag in te rijden, kiezen veel automobilisten toch voor de Rotterdamsebaan. Dit is vooral zichtbaar tijdens de avondspits. Het aantal liep op tot ruim 3500 voertuigen per uur. Dat komt neer op een stijging van 5%.

Thuiswerken

Op de drukste momenten maken nu ruim 5000 voertuigen per uur gebruik van de Utrechtsebaan om Den Haag in te komen. Vóór corona waren dat er 7000. Niet alleen is deze daling het gevolg van de werkzaamheden, maar ook doordat onder andere meer mensen thuiswerken.

Afsluiting

De eerstvolgende drie weekenden is de Utrechtsebaan in beide richtingen afgesloten. Dan zijn ook toe- en afrit 3 ‘Bezuidenhout' dicht en de aansluiting van de A4 op de A12 vanuit Rotterdam. Afgezien van de vrijdag- en maandagnacht is de A12 dan wel bereikbaar tot en met toe- en afrit 4.

De overhandiging van tassen met verzorgingsproducten.