Als jonge moeder is het soms fijn om te kunnen praten met een andere moeder.
Als jonge moeder is het soms fijn om te kunnen praten met een andere moeder. (Foto: gemeente Den Haag)

Uitbreiding van steun voor Haagse moeders

Uitbreiding van steun voor Haagse moeders

Het programma Moeders Informeren Moeders in Den Haag wordt uitgebreid. Dankzij een extra financiële impuls van de gemeente en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ worden twee extra coördinatoren ingezet. Zo kunnen nog meer moeders en aanstaande moeders aan elkaar worden gekoppeld en begeleid.

Moeders Informeren Moeders (MIM) is een ondersteuningsprogramma voor zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 4 jaar. Ze zijn onzeker over de opvoedingen/of weinig ondersteuning ervaren vanuit hun eigen omgeving.
Je eerste kind kan onwijs veel vragen. Dan is het in sommige gevallen fijn om te kunnen praten met iemand die het allemaal al eens heeft meegemaakt en misschien wel tegen dezelfde dingen aanliep. Vrijwilligers vervullen in het kader Moeders Informeren Moeders die rol. De vrijwilliger en de MIM-moeder delen zoveel mogelijk dezelfde achtergrond en interesses, waardoor zij letterlijk en figuurlijk vaak dezelfde taal spreken. MIM heeft momenteel een diverse groep van meer dan 160 vrijwilligers: jong en oud en uit ongeveer 45 landen. Een andere kracht van MIM is dan ook het aanbod aan taal en cultuur en het kunnen overbruggen van een cultuurkloof.

"Deze vrijwilligers staan moeders met raad en daad bij. Iemand die weet wat het is om moeder te zijn en ook begrijpt dat het niet allemaal vanzelf gaat. Als wethouder ben ik ontzettend trots op de vrijwilligers die deze moeders ondersteunen. Een succesvol project dat de gemeente Den Haag graag ondersteunt", zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken).

Meer zelfvertrouwen

Het initiatief bestaat sinds 2014 en voorziet in een grote behoefte, zo bleek afgelopen najaar tijdens een tussentijdse evaluatie. Met de begeleiding worden veel moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals anderstaligenen laaggeletterden, alsnog geholpen. Het zelfvertrouwen (als opvoeder) van moeders blijkt te zijn vergroot en hun sociale netwerk uitgebreid. Hierdoor zijn ze beter in staat, en voelen ze zich gesteund, om zelf voor hun baby te zorgen. Ze zijn daarmee minder afhankelijk van deskundigen voor de opvoeding en verzorging van de baby.
Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is blij met de financiële impuls van VGZ. "Ieder kind heeft er recht op gezond en veilig op te groeien. De ervaring leert dat vooral moeders afkomstig uit andere culturen deelnemen aan MIM, vaak omdat zij geen vrienden of familie in de buurt hebben. Bij MIM komen moeders tot bloei en dat helpt hen om hun baby's en jonge kinderen een kansrijke start te geven. Vanuit het oogpunt van preventie is het dan ook hartstikke goed dat een zorgverzekeraar als VGZ de meerwaarde van MIM herkent en erkent, en ruimhartig ondersteunt.”