Het Lazaretduin bij Castricum is een van de gebieden waarvan de ontwikkeling sterk is beïnvloed door het Oer-IJ.
Het Lazaretduin bij Castricum is een van de gebieden waarvan de ontwikkeling sterk is beïnvloed door het Oer-IJ. ((Foto: aangeleverd))

Praten over het Oer-IJ

ALKMAAR - Tweeduizend jaar geleden stroomde in het gebied tussen Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Zaanstad een vertakking van de Rijn: het Oer-IJ. Die rivier heeft een enorme invloed gehad op het landschap, en daarmee de bewonersgeschiedenis, van de regio. Over het oude stroomgebied is eind 2018 de Atlas van het Oer-IJ-gebied verschenen. Een van de auteurs, Frits David Zeiler, spreekt tijdens het volgende Historisch Café op 26 maart over het onderwerp. De lezing begint om 20.00 uur in bibliotheek centrum.

Tijdens de lezing gaat de aandacht uit naar de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ-gebied en de veranderingen die het landschap in de loop der eeuwen heeft ondergaan. In de middeleeuwen veranderde dat landschap namelijk enorm, door ontginningen, duinverstuivingen, klimaatverandering en het verschuiven van de kustlijn. Er werden vanaf de late middeleeuwen dijken, dammen en sluizen aangelegd, bossen gekapt en weer aangeplant, steden gebouwd en industriële activiteiten ontplooid. Zeiler gaat tijdens de lezing ook in op de namen van dorpen en steden in het Oer-IJ-gebied. De kenmerken van het landschap hebben hun weerslag gehad op die namen. Heiloo bijvoorbeeld, duidt op een 'heilig' bosgebied uit de voorchristelijke periode. De Limmerkoog heeft zijn naam te danken aan een landaanwas en de naam Alkmaar heeft alles te maken met het waterrijke landschap. Zo zijn ook de namen in onze regio onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het Oer-IJ-gebied. Kaarten zijn verkrijgbaar bij vestigingen van de bibliotheek, via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of 072-5156644.

Meer berichten