't Praethuys.
't Praethuys. ((Foto: Ronald Smits))

Onderzoek bewijst meerwaarde 't Praethuys

ALKMAAR - Onderzoek naar door IPSO inloophuizen, waaronder het Alkmaarse 't Praethuys, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek, blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis de kwaliteit van leven is verhoogd.

Het onderzoek bevestigt de ervaring uit de dagelijkse praktijk. "Dat gasten de toegevoegde waarde van 't Praethuys ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren", vertelt Tanja Schipper, coördinator van 't Praethuys. "Maar wij weten ook dat dit onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering".

Relatie met positieve gezondheid

't Praethuys hanteert, net als de andere IPSO inloophuizen, het gedachtegoed van de positieve gezondheid zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. Het gaat uit van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en hierop zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Landelijk geeft 54% van de gasten aan zich energieker te voelen door het bezoek aan een inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker. De maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk werkt bovendien kostenbesparend: Sinzer concludeert in haar rapport voorzichtig dat het nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.

Impact vergroten

Investering en verwijzing naar inloophuizen betalen zich terug; niet met geld maar met een opmerkelijk verhoogde levensvreugde voor de gasten van een inloophuis. Op dit moment wordt 't Praethuys ruim 3000 keer per jaar bezocht. De diagnose 'kanker' neemt helaas jaarlijks toe. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nóg grotere groep mensen. Dan is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op deze vorm van informele zorg.

Meer berichten