Met je bootje naar de Noorderkade

  Nieuws

ALKMAAR - Het straks mogelijk om met je bootje naar de Noorderkade te varen en daar af te meren. Deze pilot start de gemeente Alkmaar van 30 maart tot en met 31 oktober. Met de eigenaar van het Noordhollandsch Kanaal, de provincie, is afgesproken onder welke voorwaarden het aanmeren kan plaatsvinden. Door de pleziervaartuigen een nieuwe afmeermogelijkheid te bieden op de nieuwe verlaagde kade in het gebied Overstad komen waterrecreatie en passanten samen. In het najaar vindt met de provincie een evaluatie van de pilot plaats. De afmeervoorziening wordt op verzoek van de provincie toegestaan vanaf de laatste meerpaal vanaf de Tesselsebrug tot aan het eind van de verlaagde kade (richting de Ringersbrug). De totale afmeerlengte is ca. 60 meter. Om te voorkomen dat pleziervaartuigen ’s nachts blijven liggen is afmeren alleen toegestaan van 8 uur tot 22 uur. Voor 30 maart zijn de werkzaamheden afgerond.

Meer berichten