Alkmaar bindt wederom strijd aan met meeuwen

  Nieuws
De gemeente Alkmaar bindt weer de strijd aan tegen meeuwen. (Foto: archief Rodi Media)
De gemeente Alkmaar bindt weer de strijd aan tegen meeuwen. (Foto: archief Rodi Media) (rodi.nl)

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar bindt weer de strijd aan tegen meeuwen. Het broedseizoen van de meeuwen is weer begonnen. Burgers, bedrijven en bezoekers ondervinden nog altijd veel overlast door meeuwen. Om de overlast tegen te gaan neemt gemeente Alkmaar diverse maatregelen.
Zo voert de gemeente momenteel een voorlichtingscampagne om mensen er op te wijzen de meeuwen niet te voeren en geen etensresten achter te laten. Ook kunt u een melding doen bij de gemeente als u een nest op uw eigen dak heeft. Gezamenlijk met de gemeenten Haarlem en Leiden is Alkmaar in het bezit van een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om onderzoek te doen hoe meeuweneieren te behandelen. De ontheffing maakte het mogelijk te onderzoeken op welke wijze de overlast die meeuwen geven effectief kan worden tegengegaan, zodat inwoners, bedrijven en instanties zoals scholen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Beschermde dieren
De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort en opzettelijk storen mag niet. Ook is het verboden opzettelijk hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of meeuwennesten te verwijderen. Gemeente Alkmaar onderneemt van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan. Tips om overlast van meeuwen tegen te gaan staat op www.alkmaar.nl/meeuwen. Wie overlast van meeuwen heeft, kan dit melden via 14 072.

Meer berichten