Burgemeesterbezoek in teken van Eerste Vrije Statenvergadering

  Nieuws
Burgemeester Bruinooge ondertekent een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572. (Foto: Rob Verhagen)
Burgemeester Bruinooge ondertekent een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572. (Foto: Rob Verhagen) (rodi.nl)

ALKMAAR - Burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater brachten woensdag 16 mei een bezoek aan burgemeester Piet Bruinooge. Het bezoek stond in het teken van de historische Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Dordrecht.


Alkmaar was samen met nog 11 steden door Willem van Oranje uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland en er werden afspraken gemaakt over de financiering van de opstand tegen de Spaanse onderdrukking. Tegelijkertijd werd tijdens de vergadering de vrijheid van godsdienst vastgelegd.

Verdraagzaam


Deze vergadering was een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige vrije Nederland. Bovendien legde de tolerantere houding ten opzichte van andere geloven de basis voor onze huidige vrijheden van geloof en geweten. Burgemeester Bruinooge ondertekende een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. Bruinooge: “Vrijheid en verdraagzaamheid vinden we in ons land heel gewoon. Maar als je om je heen kijkt, blijft ook in onze tijd de aandacht voor deze onderwerpen hard nodig.”

Viering en herdenking


Burgemeester Piet Bruinooge en de inwoners van Alkmaar zijn door burgemeester Kolff uitgenodigd om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn. De festiviteiten vinden plaats bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin.

Meer berichten