Voormalig kerkhof Grote Kerk krijgt muur terug

  Nieuws
De groene lijn markeert de toekomstige muur rond het oude kerkhof. (Foto: aangeleverd)
De groene lijn markeert de toekomstige muur rond het oude kerkhof. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

ALKMAAR - Het voormalige kerkhof naast de Grote Kerk krijgt dit najaar zijn oorspronkelijke muur terug. Daar heeft het college deze week mee ingestemd. De muur is in de negentiende eeuw gesloopt. Het kerkhof wordt in het voorjaar van 2019 opgeknapt. De eigenaar van de kerk en het kerkhof, de Stichting tot Behoud Monumentale Kerken Alkmaar, staat positief tegenover het plan.


Om de vroegere functie in beeld te brengen, is ruimte gelaten voor symbolen en een plint met een tekstregel. Op het voorplein bij de kerkentree wordt de sierbestrating doorgetrokken. De gemeenteraad vroeg in zijn motie ook aandacht voor de houten klokkentoren die tegenover de ingang van de kerk heeft gestaan. Hiervan wordt de fundering gemarkeerd in de bestrating. Ook een correctie van de torenfundering aan de noordzijde (Bagijnenstraat) is meegenomen.

Overlast


Het kerkhof is vanaf 1520 tot 1830 in gebruik geweest. De precieze grenzen van het terrein zijn niet bekend en naar schatting zijn er 72.000 personen begraven. Dit waren aanvankelijk armen, criminelen en vooral kinderen. In de achttiende eeuw nam het aantal begravingen toe en werd er niet meer alleen vanuit een instituut begraven. Op het kerkhof waren de graven waren niet gemarkeerd met stenen. Met de herinrichting wordt het terrein weer vlak gemaakt door de struiken te verwijderen. De bomen en lichtmasten blijven staan. Om het uitlaten van honden tegen te gaan en om omwonenden tegemoet te komen in de overlast van hangplekken, wordt de bestrating naast het penhuisje aan de Kerkstraat bij het grasveld getrokken, blijft het veld vrij van meubilair en komt rondom een haag.

Meer berichten