Maatregelen voor opheffen bouwstop Leeghwaterbrug

  Nieuws
Provincie Noord-Holland treft maatregelen om de bouwstop aan de Leeghwaterbrug op te heffen. (Foto: aangeleverd)
Provincie Noord-Holland treft maatregelen om de bouwstop aan de Leeghwaterbrug op te heffen. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

ALKMAAR - Wegens het ontbreken van de juiste vergunningen is 15 mei een bouwstop afgekondigd voor de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug, maar de provincie Noord-Holland treft maatregelen om deze bouwstop op te heffen.


Volgens de provincie is de aannemer als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van het project, waaronder vergunningsaanvragen. De bouwstop van de Leeghwaterbrug was het gevolg van het niet voldoen aan een aantal vergunningsvereisten op het vlak van de veiligheid. De provincie achtte het noodzakelijk om in te grijpen vanwege de duur van de bouwstop en de mogelijke gevolgen daarvan. Na overleg tussen provincie en aannemer voert de aannemer diverse maatregelen door. Zo nemen twee gespecialiseerde provinciemedewerkers deel aan de voorbereiding van het werk. Daarnaast wordt de projectorganisatie bij de aannemer uitgebreid, de projectleiding vervangen en gelden er herziene procedures en werkwijzen.
Op dit moment gaat de provincie er echter vanuit dat de genomen maatregelen volstaan om de werkzaamheden volgens eerder gemaakte afspraken te realiseren en af te ronden.

Meer berichten