'Belangrijk dat we ze in beeld houden' - Website vroegsamenwerken.nl moet langs elkaar heen werken voorkomen
  Nieuws

ALKMAAR - De website www.vroegsamenwerken.nl is 6 augustus gelanceerd en geeft informatie over de regionale Verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord). De website is een initiatief van de 18 gemeenten in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Op de site kunnen ouders en professionals de nieuwsbrieven en folder vinden over de Verwijsindex. Ook kunnen organisaties zich aanmelden om zich aan te sluiten of zich opgeven voor een training over het gebruik van de Verwijsindex.
Vroegsamenwerken.nl informeert over de regionale Verwijsindex VIN. Dit is een laagdrempelig instrument voor professionals om elkaar zo snel als mogelijk in beeld te hebben als er sprake is van ‘risicosignalen’ bij een jongere/jongvolwassenen. Vroegsignalering staat daarbij voorop. Het geeft professionals binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. De privacy van de jeugdige is daarbij belangrijk. VIN voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van de jeugdige beschermen.

Risico's

Wethouder Elly Konijn: “Met de meeste kinderen en jongeren in de regio Alkmaar gaat het gelukkig goed. Toch zijn er kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben. Zij mogen niet tussen wal en schip raken omdat professionals niet van elkaar af weten. Daarom is het belangrijk dat we ze in beeld krijgen en houden. Zij hebben recht op een veilige omgeving, goede opvoeding en een opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind/jongere te maken hebben.
Krachten gebundeld

VIN is alleen toegankelijk voor professionals van organisaties die daarvoor bevoegd zijn. Aangesloten organisaties zijn onder meer de gemeentelijke (jeugd)teams, scholen en kinderopvangorganisaties, de GGD, jeugdhulp- en jeugdzorg aanbieders, jeugdbeschermers, GGZ, verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologenpraktijken en Veilig Thuis. In 2017 hebben de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland met hun 18 gemeenten, de krachten gebundeld om een team van relatiemanagers voor de verwijsindex te formeren. De relatiemanagers hebben de taak om ervoor te zorgen dat het gebruik van de verwijsindex toeneemt.

Meer berichten