(Foto: Vincent de Vries)

Informatiemarkt zuidelijke verbinding Noordhollandsch Kanaal

NOORD - Het stadsdeel Amsterdam-Noord houdt 12 maart een informatiemarkt in het Tolhuis over de verbinding (brug of tunnel) over het Noordhollandsch Kanaal. Deze verbinding komt ten zuiden van de Willem I-sluizen.

Geïnteresseerden kunnen binnenlopen tussen 16.00 en 19.00 uur op de Buiksloterweg 7. In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Voorkeurbesluit Sprong over het IJ. Een van de maatregelen om de oversteek over het IJ te verbeteren, is de aanleg van metrostation Sixhaven. Om dit station ook vanuit het westen goed bereikbaar te maken, is een verbinding over het Noordhollandsch Kanaal nodig. Zo kun je ook vanuit het Tolhuistuingebied en Overhoeks goed bij de metro komen. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. Verschillende brug- en tunnelvarianten zijn onderzocht. 12 maart wil de gemeente iedereen informeren over de brug- en tunnelvarianten die ze onderzocht hebben. Ook horen zij graag wat men van deze varianten vindt.

Meer berichten