(Foto: )

Lezing Bovenlichten in Amsterdam

NOORD - Cultuur-Historische Vereniging organiseert een lezing op dinsdag 10 september om 20.00 uur: Bovenlichten in Amsterdam door Ben Veldstra

Misschien loop je er vaak ongemerkt voorbij. Sommige van de oude huizen in onze binnenstad hebben een versierend ornament boven de voordeur. Het raampje waarin dit ornament is opgenomen noemen we een bovenlicht. Wat betekenen ze? De helft van alle Nederlandse snijramen vind je in Amsterdam, in diverse stijlen als Barok, Rococo, Classicistisch, Empire, Art Nouveau, Amsterdamse School, Nieuwe Zakelijkheid tot een hernieuwde belangstelling in onze eeuw. Verder zijn er metseltekens, laatmiddeleeuwse tekens, die de metselaars hebben aangebracht in baksteen-gebouwen: zoals de Waag. Ben Veldstra studeerde biologie en was daarna gedurende circa 30 jaar als docent werkzaam. Zijn belangstelling voor bovenlichten en snijramen bevindt zich in de hobbysfeer. Bovenlichten zijn nog steeds een onderbelicht onderwerp in de architectuur- en kunststudies. Met veel beeldmateriaal zal hij ons leiden langs de bovenlichten van Amsterdam.
U hoeft niet te reserveren en bent van harte welkom. De lezing is in Huize Antonius, Kamperfoelieweg 207, Amsterdam. De zaal is vanaf 19.30 uur open en voor leden gratis. De prijs voor stadspashouders en donateurs van Museum Amsterdam Noord is €2,50 en voor niet leden € 5,-.

Meer berichten