De Ark.
De Ark. ((Foto: gemeente Amsterdam))

Buurtgesprek in Buurthuis de Ark

NOORD - De gemeente investeert de komende jaren extra in Banne Zuid in Amsterdam-Noord. De gemeente hoort graag van de bewoners wat er beter kan in deze buurt. Zij zijn uitgenodigd om mee te praten en te denken over de verbeteringen.

De bijeenkomst is woensdag 2 oktober in Buurtkamer de Ark op de Aakstraat 60. Er kan gekozen worden uit twee bijeenkomsten: van 15.30 tot 17.00 uur of van 19.00 tot 20.30 uur.

Om een start te maken heeft het stadsdeel uitgezocht wat in Banne Zuid zou kunnen verbeteren. Dit hebben ze verzameld in de 'Gebiedsuitwerking Banne Zuid'. Dat is bijvoorbeeld: meer ontmoetingsplekken, meer aandacht voor jongeren en plekken om te sporten, meer bedrijven of voorzieningen als winkels, en een betere veiligheid in de buurt. De Gebiedsuitwerking is te vinden op www.amsterdam.nl/bannezuid.

Meer berichten