Dijkversterking is nodig omdat delen van deze dijken niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
Dijkversterking is nodig omdat delen van deze dijken niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. ((Foto: aangeleverd))

Dagelijks bestuur positief over best passende dijkversterkingsoplossing

NOORD - Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft positief besloten op de plannen (voorkeursalternatieven) voor de versterking van twee dijktrajecten van het project Noordzeekanaal: de Landsmeerderdijk-Oostzanerdijk in Amsterdam-Noord en de Overtoom in de gemeente Zaanstad. De best passende oplossing per dijk is hiermee bekend en deze kunnen nu verder in detail uitgewerkt worden.

De dijkversterking is nodig omdat delen van deze dijken niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij hevige storm en hoogwater kunnen de dijken bezwijken. Om dit tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren, werkt HHNK aan deze oplossingen verder uit om de dijken te kunnen versterken. De voorkeursalternatieven zijn ontworpen in samenspraak met de omgeving en zijn nu vastgesteld door het bestuur van HHNK. Daarmee kan gestart worden met de technische uitwerking en vormgeving van de versterkingsoplossingen in de planuitwerkingsfase. De best mogelijke oplossingen worden daarin verder in detail uitgewerkt. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt over de exacte startdatum nader geïnformeerd. Het project valt binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werkt HHNK ook intensief samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.


Het projectteam kan de uitwerking niet alleen en is ook tijdens de planuitwerkingsfase op zoek naar lokale kennis en ideeën. Iedereen is welkom om zich te laten informeren of ideeën of voorstellen in te brengen. In 2020 komen we in bijeenkomsten naar u toe om met u in gesprek te gaan, u ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. Houd verder ook www.hhnk.nl/werkindebuurt in de gaten. Klik hier op 'Amsterdam' en 'Zaanstad'.

Meer berichten