Collecteren voor het Leger des Heils.
Collecteren voor het Leger des Heils. ((Foto: aangeleverd))

Leger des Heils komt aan de deur

AMSTERDAM - Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Om dit te kunnen betalen houdt Het Leger des Heils daarom deze collecteweek. Doneren kan ook via www.legerdesheils.nl.

Meer berichten