Rosa Schouten, de nieuwe  buurtsportcoach van Oostzaan.
Rosa Schouten, de nieuwe buurtsportcoach van Oostzaan. ((Foto: aangeleverd))

Maak kennis met de buurtsportcoach van Oostzaan

OOSTZAAN - Als onderdeel van Team Sportservice voert Team Sportservice Zaanstreek-Waterland het gemeentelijk sportbeleid uit voor diverse gemeenten in de regio. Sinds 1 november jl. hoort daar ook gemeente Oostzaan bij. Namens Team Sportservice gaat Rosa Schouten als buurtsportcoach in Oostzaan aan de slag.

Buurtsportcoach

Een buurtsportcoach ondersteunt en organiseert sport- en beweegaanbod in de buurt en maakt hierbij verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren als zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor inwoners.

Binnen de gemeente Oostzaan heeft buurtsportcoach Rosa Schouten als doel meer (kwetsbare) inwoners, met een afstand tot het reguliere aanbod, aan het sporten en bewegen te brengen. Om dit te bereiken brengt zij eerst het huidige sport- en beweegaanbod in kaart.

Rosa start met het versturen van een digitale vragenlijst. Vervolgens benadert zij de verenigingen om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit gesprek heeft tot doel kennis te maken, maar ook om dieper op de vragen uit de vragenlijst in te gaan. De behoeften, ambities en knelpunten (bijv. een tekort aan leden of vrijwilligers) van verenigingen worden besproken en ook de thema's organisatiekracht, maatschappelijke rol van een vereniging en hoe een vereniging toekomstbestendig kan worden/blijven komen aan bod. De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt om aan geïnteresseerde verenigingen een 'op maat' ondersteuningspakket te bieden, maar ook om samen met hen aan de slag te gaan om meer (kwetsbare) inwoners aan het sporten en bewegen te brengen.

Ook met partijen uit sectoren als zorg en welzijn gaat de buurtsportcoach graag in gesprek om zo samen nog meer inwoners van gemeente Oostzaan aan het sporten en bewegen te brengen en daarmee in te zetten op een gezond leven zonder gezondheidsproblemen!

Team Sportservice

Team Sportservice Zaanstreek-Waterland voert het gemeentelijk sportbeleid uit voor diverse gemeenten in de regio. Sinds 1 november jl. hoort daar ook gemeente Oostzaan bij.

De visie van Team Sportservice is een gezonde, sociale en vitale samenleving waarin écht iedereen -van 0 tot 100 jaar- de kracht van sport en bewegen benut. Om dat te realiseren richt Team Sportservice zich lokaal op de ondersteuning, inzet en verbinding van het reeds aanwezig sportieve kapitaal bestaande uit gerelateerde sport- en beweegaanbieders, kader, accommodaties en organisaties uit het sociaal domein.

Vragenlijst

Sport- en beweegaanbieders in Oostzaan hebben via mail een uitnodiging ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 15 december. Wilt u de vragenlijst invullen, maar heeft u geen mail ontvangen? Ga dan naar teamsportservice.nl/zaanstreekwaterland en klik op de button 'Vragenlijst Oostzaan Wormerland' of neem contact op met Rosa Schouten via rschouten@teamsportservice.nl of 0229 – 28 77 04.

Bent u geen sportaanbieder, maar maakt u wel graag kennis met de buurtsportcoach? Mail of bel Rosa!

Meer berichten