Het dak van het Clusius College zoals dat er nu uitziet.
Het dak van het Clusius College zoals dat er nu uitziet. ((Foto: AANGELEVERD))

Op weg naar een CO2-neutraal Clusius College Amsterdam

NOORD - Al lange tijd wil het Clusius College in Amsterdam Noord graag zonnepanelen plaatsen. Aanvankelijk zou het vanwege een zwak dak niet mogelijk zijn. Maar ze lieten het er niet bij zitten en zetten nu de eerste stappen om met 550 panelen CO2-neutraal te worden.

Een duurzame groenschool

In Amsterdam Noord staat een kleine vmbo-groenschool. Hier bereiden zij leerlingen voor op groenberoepen. Aangezien deze beroepen grote raakvlakken hebben met duurzaamheid, hebben zij de afgelopen jaren naar de duurzaamheid van de school gekeken. De lesprogramma's zijn aangepast, het afval wordt gerecycled en met de stadsecoloog worden duurzame activiteiten aan ontplooid.

Naast het onderzoek om duurzame vervoersmogelijkheden te realiseren voor de docenten via het OV of middels een elektrische fiets is er gekeken naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie. Al jaren kijken de leraren naar een groot dak waarvan energieleveranciers altijd hebben gezegd: dit dak is te zwak voor zonnepanelen.

Na grondig onderzoek bleek echter dat grote delen van het dak toch uitermate geschikt zijn voor zonnepanelen. De bouwkundig expert heeft precies aangewezen waar panelen geplaatst mogen worden. Met de beschikbare dakoppervlakte kunnen er ongeveer 550 panelen geplaatst worden die samen een vermogen hebben van ongeveer 200.000 Wp (Wattpiek). Dit is ruim boven ons jaarlijks verbruik. Deze overcapaciteit kan de school in de toekomst gebruiken om aardgasvrij te worden. Oftewel: het Clusius College Amsterdam gaat voor CO2-neutraal!

Naast het plaatsen van zonnepanelen op het dak is een groep van leerlingen, die zich verenigd hebben in het Clusius Greenteam, zich aan het verdiepen in de mogelijkheid om elektrische fietsen op het schoolplein ook via zonne-energie op te laden. Leerlingen hebben een ontwerp gemaakt en tijdens de technieklessen zal de feitelijke bouw plaatsvinden.

Ook dit is een prachtig initiatief waar alle leerlingen nauw bij betrokken zijn en dat haar weerslag zal hebben op de verdere ontwikkeling van de groene stad.

Meer berichten