Bewonersenquete bereikbaarheid Noord

NOORD - Bewoners van stadsdeel Noord hebben duidelijke wensen over de toekomstige bereikbaarheid van hun stadsdeel. Uit een enquête onder 23.000 bewoners in Noord blijkt dat 39% het Openbaar Vervoer als slecht tot zeer slecht beoordeeld. Zij zien een verbetering van het OV (43%) en een vaste verbinding over het IJ (36%) als dè oplossing om de bereikbaarheid van en binnen Noord te verbeteren.

Het OV wordt met name slecht beoordeeld door bewoners die verder van de Noord/Zuidlijn af wonen. Vanuit Tuindorp Oostzaan, Molenwijk, Waterlandpleinbuurt of Landelijk Noord moet men veel overstappen en is men lang onderweg. Bewoners willen o.a. dat opgeheven buslijnen terugkomen en dat routes en frequentie van het OV worden aangepast. Uit de enquête resultaten blijkt dat deze bewoners vaker met de auto reizen in vergelijking tot anderen. In een tijd waarin het gebruik van de auto binnen de stad niet wordt gestimuleerd, moeten er worden gezorgd voor adequate alternatieven zoals goed OV en een uitstekend fietsnetwerk.

Groei leidt tot toenemende druk op infrastructuur

Amsterdam groeit in aantal bewoners en werknemers. De werkgelegenheid in de stad is enorm en dat is ontzettend belangrijk. Er worden daarom veel woningen bijgebouwd, in het bijzonder in Noord. In 2019 leverde het stadsdeel de meeste woningen op in de stad en ook de komende jaren worden wijken als Buiksloterham, Elzenhagen, NSDM en Hamerkwartier fors uitgebreid. Bovendien transformeren werkgebieden naar woonwerkgebieden. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het nog drukker wordt in Amsterdam Noord.

Resultaten enquête onderdeel van plan mobiliteit

De bewonersenquête geeft weer hoe belangrijk het is om te blijven werken aan de bereikbaarheid in heel Noord. We weten nu al dat als er niets gebeurt, de autowegen in Noord over een aantal jaar zullen stilstaan in de file. De huidige infrastructuur is niet berekend op de groei van het aantal bewoners, forenzen en dagjesmensen. Dit beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de eerder uitgevoerde netwerkstudie auto Noord.

Op dit moment wordt een mobiliteitsplan opgesteld voor Noord. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de invloed van de groei is op de bereikbaarheid. Ook wordt aan de hand van toekomst analyses onderzocht waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Het doel van de bewonersenquête is om de makers van het mobiliteitsplan inzicht te geven in de ervaringen, voorkeuren en waardering van bewoners. Het mobiliteitsplan bevat een nader te bepalen pakket maatregelen voor het jaar 2022 tot en met 2040. Het plan vastgesteld wordt eind 2020 vastgesteld.

De uitkomsten van de enquête zijn op 15 januari aan de stadsdeelcommissie gepresenteerd. In de loop van 2020 zal hen om advies worden gevraagd en neemt het Dagelijks Bestuur van Noord een standpunt in. Voor het bestuur staat voorop dat Noord voor iedereen bereikbaar blijft. Immers, zonder goede bereikbaarheid van oude en nieuwe te bouwen woonwijken, realiseer je onleefbare wijken. De oplossing is om de bereikbaarheidsopgaven over het IJ en in Noord in samenhang te blijven bekijken om tot een totaalpakket van maatregelen voor Noord te komen. Openbaar vervoer en ruimte voor de fiets zijn daarbij heel belangrijk. Kijk verder dan alleen 'Sprong over het IJ.'

Meer berichten