Stadsdeel Noord proost op een nieuw jaar.
Stadsdeel Noord proost op een nieuw jaar. ((Foto: Marco Keyzer))

Nieuwjaarsreceptie Stadsdeel Amsterdam-Noord

NOORD - Stadsdeelvoorzitter Erna Berends gaf een korte toast in aanwezigheid van een ruime 200 bezoekers. Een toast waarin zij terugblikte en vooruit keek: '2019 was een bijzonder jaar voor Noord waarin we afscheid hebben genomen van de Foxtrot, de onderzeeboot bij de NDSM. We wederom een heel geslaagd Oudejaarsvuur in Floradorp hebben mogen beleven. De gemeente Den Haag mag bij ons in de leer komen. En dan zijn er nog de ontwikkelingen rond het Buikslotermeerplein waar afgelopen jaar de bioscoop opende en vestigingen van Decathlon en Amazing Oriëntal hun deuren openden. In het voorjaar van 2020 wordt het Waddenwegviaduct gesloopt, waardoor de fysieke barrière wordt weggenomen en dit hele gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen tot een nieuw centrumgebied voor Amsterdam Noord, waar wonen, werken, winkelen en ontspannen wordt gecombineerd. De afgelopen nieuwjaarsreceptie in 2019 heb ik jullie verteld, dat Noord het hoogste aantal nieuwbouwwoningen voor de hele stad heeft gerealiseerd. In 2020 breken we een nieuw record! We gaan naar in april/mei de 100.000ste inwoner verwelkomen! Voor uw beeld, daarmee is dit stadsdeel net zo groot als de stad Deventer of Delft. Laat dat maar even bezinken!'

Daarnaast stipten de bestuurders in een video kort de veranderingen en uitdagingen van Noord aan. Er speelt hier veel tegelijk en je kunt natuurlijk niet alles laten zien: maar duidelijk is: signalen van Noorderlingen zijn belangrijk. Of het nou gaat om oud versus nieuw, rijk versus arm. Al die signalen, verschillende meningen, belangen, maar vooral gedeelde liefde voor Noord, hebben een plek nodig. Tijd voor bewoners Sylvia Fennis en Fatima Ouahou om het woord te nemen en te vertellen over het project de Samenzaal. In deze zaal kunnen bewoners, stadsdeelmedewerkers en bestuurders, Noord brede onderwerpen en problemen onder de aandacht brengen. Meningen en ideeën uitwisselen en aanpakken. Onderwerpen als: segregatie in het onderwijs, armoede, ononderbroken groene longen, en visie op gezond voedsel, onderwerpen ingebracht door bewoners worden er vanaf dit jaar besproken.

Naast serieuze onderwerpen vindt hier straks ook de inburgering cursus met diploma en feest plaats voor nieuwe bewoners van Noord en komt er een heus mopper uur zodat ook frustraties een plek krijgen als je niet verder komt. Het is een vers idee en de opzet nog niet helemaal uitgewerkt, daar is de groep hard mee bezig, maar ze hebben al wel een duidelijk motto: 'Nooit praten over maar altijd met de doelgroep'. Of je nu bent van I love Noord of van Verdedig Noord, iedereen wordt gehoord. Heb je nu al een onderwerp waarvan je vindt dat we: bewoners en stadsdeel samen wat aan moeten doen? Breng het bij hen in!

Daarnaast was er tijd voor muziek en dans door echte Noordse groepen. Zowel Danslab als Kantje Boord, de band van de Muziekstraat traden op en gaven de avond een feestelijk tintje.

Meer berichten