Meer dan 150 buurtbewoners stemden op 18 januari op de plannen voor hun buurt.
Meer dan 150 buurtbewoners stemden op 18 januari op de plannen voor hun buurt. ((Foto: Marco Keyzer))

De Kleine Wereld stemt op favoriete plan

NOORD - Het was een druk bezocht 'Winterbuurtfestival' zaterdag 18 januari. Meer dan 150 buurtbewoners van 'De Kleine Wereld' en 'Buikslotermeer Noord' kwamen naar het gezellige buurtfeest in basisschool 'De Piramide' om te stemmen op de plannen voor hun buurt. Daarmee hebben ze bepaald waar het buurtbudget van €250.000 aan besteed gaat worden.

Experiment buurtbudget

Om bewoners meer zeggenschap te geven over hun eigen buurt experimenteert de gemeente Amsterdam met buurtbudgetten. Zo kregen de Kleine Wereld en Buikslotermeer Noord samen 250.000 euro om zelf te besteden aan hun buurt.

De bewoners uit de buurt hebben in onderling gesprek bepaald waar het budget van in totaal 250.000 euro naar toe gaat. Dit deden ze door eerst de belangrijkste thema's uit de buurt vast te stellen, en daarna het budget over deze thema's te verdelen. De afgelopen weken stemden ruim 400 buurtbewoners online op de plannen die waren ingediend op deze thema's. Op zaterdag 18 januari kon er ook samen met buurtbewoners aan gesprekstafels gestemd worden tijdens het 'Winterbuurtfestival'.

Geld voor plannen

Uiteindelijk krijgen de volgende plannen geld. Voor het 'Thema Jeugd' waar de buurt in totaal 54.000 euro aan wilde besteden komt er geld voor activiteiten tegen pesten, sport, kooklessen, huiswerkbegeleiding en voorlichting aan jeugd over ronselpogingen van drugscriminelen. Vanuit het 'Thema Sport' is 33.000 euro beschikbaar voor sporten voor vrouwen en ouderen, karate, kickboksen en walking football. Voor het 'Thema Groenonderhoud' ís er een budget beschikbaar van €35.000 hiervan krijgt het EWP subsidie om het groenonderhoud een extra impuls te geven. Er komen struiken langs de J.H. van Heekweg en de Girls Squad gaat aan de slag met de speelpleintjes. Voor het 'Thema rattenbestrijding' (€39.000) krijgt de Girls Squad geld voor schoonmaakacties en het maken een film om bewoners voor te lichten over het probleem. Voor het 'Thema Armoede' met een budget van €52.000 worden diverse activiteiten georganiseerd van trainingen budgetbeheer, tot dagjes uit voor mensen met een kleine beurs en een muzieklessen voor kinderen. Voor het 'Thema Eenzaamheid' (€37.000) gaat er geld naar activiteiten voor ouderen, het oprichten van een buurvrouwennetwerk, een buurtfeest en activiteiten in de moskee.

Begrip voor elkaar

Stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk: "Ook kinderen vanaf 9 jaar hebben mogen stemmen en zelfs plannen ingediend. Zo wordt iedereen bij de buurt betrokken of je nou jong bent of oud, rijk bent of arm, hier al langer woont of net bent komen wonen.

De positieve bijeffecten zijn dat mensen elkaar beter hebben leren kennen en er meer begrip is ontstaan voor elkaars situatie. Ik zag dat bewoners stemden op plannen waar ze zelf geen baat bij hadden. Zoals kinderen voor activiteiten voor eenzame ouderen, of ouderen voor huiswerkbegeleiding."

Blijven investeren

Na het buurtbudget houdt het niet op in de buurt. De gemeente blijft de komende jaren investeren in De Kleine Wereld. Daarom konden bewoners en kinderen tijdens het Winterbuurtfestival ook vertellen wat ze graag verbeterd zien in de buurt, dat neemt de gemeente mee als ideeën voor de toekomst.

Meer berichten