EHBO-kit.
EHBO-kit. ((Foto: Hans Braxmeier via Pixabay))

EHBO-cursus met hoge korting

NOORD - In heel Amsterdam vinden in de maand maart Snelcursussen EHBO voor stadspashouders plaats. Met EHBO-kennis en vaardigheden kunnen stadgenoten elkaar beter helpen in geval van nood.

Het Rode Kruis en de Stadspas zijn van mening dat de bestedingsruimte van mensen geen belemmering mag zijn om te leren hoe Eerste Hulp te verlenen. Daarom maken beide organisaties deze cursus mogelijk tegen een hoge korting voor bezitters van de Stadspas met de groene stip. Deze stadspashouders, Amsterdammers met een krappe beurs, betalen voor deze cursus slechts 5 euro in plaats van 70 euro. Ongeveer honderd deelnemers kunnen aan deze cursussen meedoen.

In deze Snelcursus leert men de vier stappen van EHBO en hulp te verlenen bij de 7 meest voorkomende ongevallen: Bewusteloosheid, verslikking, bloeding, huidwond, brandwond, botbreuk en vergiftiging.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten en na afloop ontvangen deelnemers een certificaat. De cursus duurt 4 uur en wordt in buurthuizen in elk stadsdeel in Amsterdam gegeven. Op https://shop.rodekruis.nl/stadspas vindt men meer informatie én de link naar de webshop voor deze cursussen.

Meer berichten