Er zijn maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van daklozen, medewerkers en daarmee ook andere Amsterdammers, te beschermen.
Er zijn maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van daklozen, medewerkers en daarmee ook andere Amsterdammers, te beschermen. ((Foto: Pixabay.com))

Maatregelen opvang dak- en thuislozen

AMSTERDAM - Het college vindt het van groot belang dat de mensen die gebruik maken van, of werken in de dak- en thuislozenopvang, zo min mogelijk risico lopen om met corona besmet te raken. Daarom heeft de gemeente Amsterdam samen met de instellingen in de dak- en thuislozenopvang maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van daklozen, medewerkers en daarmee ook andere Amsterdammers, te beschermen.


In de winteropvang is sprake van een grootschalige opvang. Op advies van de GGD wordt er niet overgegaan op 24-uurs openstelling omdat dit zou betekenen dat je een grote groep mensen 24/7 binnen houdt. Het risico op besmetting neemt dan juist toe. De volgende maatregelen zijn genomen: De maximale verblijfstermijn van 10 dagen is opgeschort tot 6 april. Op de Transformatorweg worden maximaal 150 kwetsbare personen opgevangen. Op advies van de GGD wordt de voorziening zodanig ingericht dat er drie compartimenten zijn voor opvang van 50 personen (samen dus 150). Daarnaast wordt er niet langer in grote groepen tegelijk in de eetzaal gegeten en is er gereguleerde toegang. 43 Oost-Europeanen die in de winteropvang verblijven, worden door stichting de Regenboog op korte termijn geholpen met het terugkeren naar land van herkomst.
Een sporthal is in gereedheid gebracht waar 75 ongedocumenteerden opvang krijgen. Hier zijn plekken ingericht voor groepen van maximaal 40 personen. Deze opvang duurt in principe tot 6 april. De maximale verblijfstermijn van 3 maanden in de nachtopvang is tot 6 april opgeschort. Er komen isolatieplekken.

Het Stoelenproject vangt een vaste groep slapers op, zodat er geen grote samenscholing meer is bij de bonnenuitgifte, er geen sprake meer is van een sterk wisselende groep slapers en dat medewerkers beter in de gaten kunnen houden hoe de gezondheid van de verschillende gebruikers van de opvang zich ontwikkelt. Als het beëindigen van het verblijf in de opvang voor ongedocumenteerden en de passantenpensions, resulteert in dakloosheid (waardoor mensen zich tot nachtopvang of winteropvang moeten wenden) dan wordt dat opgeschort. Met de inloophuizen (waaronder de locaties ongedocumenteerden) is afgesproken dat zij mensen in beginsel adviseren om waar mogelijk buiten te blijven. Alleen mensen die geen ander alternatief (24-uursopvang) hebben, worden toegelaten. Organisaties bepalen zelf op basis van de beschikbare ruimte hoeveel mensen ze kunnen toelaten. Het college volgt alle ontwikkelingen nauwgezet, en zal zo nodig aanvullende maatregelen nemen.

Meer berichten