Een lege sporthal.
Een lege sporthal. ((Foto: Pixabay.com))

Impact coronacrisis in de Amsterdamse sport

AMSTERDAM - De Sportraad Amsterdam inventariseerde met een enquête onder Amsterdamse sportaanbieders de impact van de coronacrisis op de sport in onze stad. Binnen enkele dagen ontvingen ze meer dan honderd reacties.

Net als in veel andere sectoren zijn de zorgen onder sportaanbieders groot. Afhankelijk van de duur van de huidige situatie kan deze crisis leiden tot een kaalslag in het Amsterdamse sportlandschap. De Sportraad probeert een eerste beeld te schetsen van de gevolgen en mee te denken over ondersteuningsmaatregelen. Voor nu verzoeken zij het stadsbestuur om snel duidelijkheid te verschaffen over de huur die veel van de Amsterdamse sportaanbieders betalen voor gemeentelijke sportaccommodaties. Het ligt volgens de Sportraad voor de hand om deze in elk geval op te schorten voor de periode dat de accommodaties noodgedwongen gesloten zijn. "Dit lijkt ons een eenvoudig uit te voeren maatregel die onze sportaanbieders direct enig houvast biedt en hopelijk ook een beetje ademruimte", aldus een woordvoerder van de Sportraad.

Deze en andere suggesties die zij met de sportsector verzameld hebben zijn te lezen op https://www.sportraadamsterdam.nl/impact-coronacrisis-op-de-sport-in-amsterdam/. "Op deze manier hopen wij het stadsbestuur te kunnen helpen ook de sport door deze moeilijke tijd te loodsen."

Meer berichten