De kunstgrastennisbanen op sportpark Kadoelen.
De kunstgrastennisbanen op sportpark Kadoelen. ((Foto: Tony Schouten))

Stadsnomaden terug naar Noord

NOORD - De stadsnomaden vestigen zich eind maart voor maximaal twee jaar op de voormalige kunstgrastennisbanen achter de McDonalds op sportpark Kadoelen. De burgemeester heeft besloten om de groep in Kadoelen te plaatsen, nadat een aantal locaties in Amsterdam zijn onderzocht.

Na vier jaar komen de stadsnomaden weer terug in Noord. In 2014 stond de groep bij sportpark De Weeren tegenover tuinpark Buikslotermeer. Daarna verhuisden ze naar Zuidoost, Nieuw West en Westpoort waar de nomaden eind maart de Westhavenweg gaan verruilen voor sportpark Kadoelen. Amsterdam is een stad met een zeer gemengde bevolking en het stadsbestuur is van mening dat er ook ruimte moet zijn voor groepen zoals deze. Stadsdeel Noord draagt zorg voor de uitvoering.

Afgebakend
Het stadsdeel doet er alles aan om het terrein zo in te richten dat de directe omgeving zo min mogelijk hinder van de groep ondervindt. Het terrein wordt daarom afgebakend met hekken en de oppervlakte die de stadsnomaden tot hun beschikking krijgen is precies afgemeten voor het aantal woonunits. Er wordt een mobiel toilet geplaatst en er komt een watertappunt op het terrein. De afspraak is dat de groep hier twee jaar verblijft. Het stadsbestuur en de stadsdelen gaan binnen deze twee jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Directe betrokkenen van sportpark Kadoelen zijn persoonlijk geïnformeerd. 

Dinsdagavond 12 februari wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij is stadsdeelvoorzitter Erna Berends aanwezig en geven medewerkers van de gemeente Amsterdam uitleg over de aard en omvang van de groep. Start bijeenkomst om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. Locatie: Stadsloket, Buikslotermeerplein 2000.

Meer berichten