Nieuwe plannen voor Buikslotermeerplein

NOORD - Amsterdam gaat het gebied rondom het Buikslotermeerplein in stadsdeel Noord komende tijd transformeren naar een nieuw stedelijk centrum met volop ruimte om te wonen, winkelen, ontspannen en werken. Het gebied tussen het stadsloket en het winkelcentrum moet een nieuw cultuurplein worden, met een iconisch gebouw dat invulling kan geven aan bijvoorbeeld een museum en andere culturele voorzieningen. Het winkelcentrum wordt in overleg met de ondernemers en eigenaren komende jaren stapsgewijs gemoderniseerd.

De gemeente wil een cultuurcluster op het Buikslotermeerplein maken: het Centrumplein. Aan het plein opent in december een bioscoop met twaalf zalen. De gemeente treft voorbereidingen om op termijn de bouw van circa 2600 woningen op het Buikslotermeerplein mogelijk te maken. Tot voor kort hebben de gemeente, de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum en een ontwikkelaar gesproken over de ontwikkeling van een regionaal winkelcentrum. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming waarna de gemeente heeft besloten de gesprekken nu te beëindigen. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met eigenaren en ondernemers hoe de modernisering van het winkelcentrum en verdere invulling van het gebied vorm kan krijgen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck: "Ik snap dat de eigenaren, winkeliers en ontwikkelaar teleurgesteld zijn dat de plannen die er lagen voor de ontwikkeling van een regionaal winkelcentrum niet doorgaan. Tegelijkertijd biedt het loslaten van deze plannen kansen om op plekken waar de gemeente de regie heeft, snel te gaan ontwikkelen en het gebied een impuls te geven. Bewoners rond het Buikslotermeerplein hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan verbetering van de openbare ruimte en aan ontmoetingsplekken. Daarom gaan we als eerste aan de slag met het verbeteren van aantrekkelijkheid en levendigheid. Hoe we dat gaan doen, dat is komende tijd onderwerp van gesprek met de bewoners, winkeliers en eigenaren."

Voorzitter van de vereniging van eigenaren Fred Schulp: "Onder eigenaren en winkeliers is er breed draagvlak voor de ontwikkeling tot een regionaal winkelcentrum, waarbij onder andere detailhandel aan het winkelcentrum zou worden toegevoegd. Hier is de afgelopen jaren door de gemeente, ontwikkelaar en eigenaren hard aan gewerkt. Het is uitermate teleurstellend dat we dit niet verder vorm kunnen geven. De eigenaren van het winkelcentrum zullen de komende tijd nauw met de gemeente samenwerken aan het realiseren van het centrumgebied. Daarvoor is een ontwikkeling van de omgeving een vereiste. We zijn erg blij dat de wethouder deze toezegging doet."

Om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het Centrumplein wordt in 2019 het Waddenwegviaduct gesloopt. Daarmee wordt de aansluiting tussen het metrostation Noord en het winkelcentrum beter en wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Met de komst van de Noord/Zuidlijn, de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied en de komst van de bioscoop heeft dit gebied alles in om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een nieuw centrumgebied voor Amsterdam-Noord.

Meer berichten