Het pierenbadje
Het pierenbadje ((Foto: Aangeleverd ))

Bethelkerk en Plejadenplein aangewezen als gemeentelijk monument

NOORD - Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord heeft de Bethelkerk met kosterwoning en de inrichting van het Plejadenplein aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De Bethelkerk is ook opgenomen in de gemeentelijke Top 100 van naoorlogs erfgoed. De Nederlands Hervormde Bethelkerk is gebouwd tussen 1957 en 1958, het ontwerp is van de architect S. van Woerden.

De Bethelkerk is een goed voorbeeld van de moderne opvatting dat een kerk een bredere maatschappelijke betekenis heeft. Dit komt ook in de stedenbouwkundige opzet naar voren. De kerk en de kosterwoning zijn door een bordes met trappen aan elkaar verbonden. Voor de kerk, aan de pleinzijde, staat een stalen klokkentoren met uurwerk. Al deze elementen bij elkaar omarmen als het ware het Plejadenplein met het pierenbadje en de speelplaats en vervullen daarmee een belangrijke functie voor de buurt, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het kerkgebouw, de klokkentoren en kosterwoning, samen met de inrichting van het plein is daarom in zijn geheel als gemeentelijk monument aangewezen waardoor het in zijn geheel beschermd wordt en niet zomaar kan worden gewijzigd.

Meer berichten