Binnen drie weken een omgevingsvergunning

  Nieuws

NOORD - Voor specifieke kleine bouwwerken kan men vanaf nu binnen drie weken een omgevingsvergunning ontvangen. Stadsdeel Noord en Zuid bieden versneld vergunnen de komende periode als proef aan. De belangrijkste eisen voor deelname zijn dat de aanvrager alle benodigde gegevens, documenten en bouwtekeningen compleet indient en zelf het gewenste bouwwerk door een constructeur laat toetsen.
In de huidige praktijk dienen aanvragers, particulieren en bouwbedrijven, vaak onvolledige plannen in waardoor er veel tijd verloren gaat aan het opvragen van aanvullende gegevens. Stadsdeel Noord en Zuid starten daarom met een proef Versneld Vergunnen. Als men een goed en compleet plan indient en aan alle eisen voldoet, is het voordeel in drie weken een omgevingsvergunning. Alleen de veel voorkomende kleine bouwwerken vallen onder deze proef. Dat zijn aanvragen voor een dakraam of dakkapel, een interne verandering aan een woning, een aan-, uit- of bijgebouw, de vervanging of vernieuwing van kozijnen, dakterras, gevelreclame of het plaatsen van een installatie op een gebouw. De aanvrager betaalt de gebruikelijke leges. De gemeente wil haar dienstverlening verbeteren en tegemoet komen aan de wens van de aanvrager. Om na een halfjaar te kunnen beoordelen of Versneld Vergunnen hieraan bijdraagt, verplichten zij deelnemers aan de proef een online enquête in te vullen. Hiervoor ontvangt de deelnemer een vergoeding van 125 euro.
Meer informatie is te vinden op www.amsterdam.nl/versneldvergunnen.

Meer berichten