Voorbereidingen voor nieuwe brug van start - Korte route voor fietsers tussen IJplein en Van der Pekplein
  Nieuws

Een fietsbrug ten noorden van de sluis bleek de beste optie te zijn. (Foto: Vincent de Vries/RM)
Een fietsbrug ten noorden van de sluis bleek de beste optie te zijn. (Foto: Vincent de Vries/RM) (rodi.nl)

NOORD - Noord groeit en dus wordt de pont steeds drukker. Tussen 2015 en 2030 verdubbelt het aantal reizigers op het Buiksloterwegveer. Daarom treft de gemeente voorbereidingen voor een fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de Willem I-sluis. Deze nieuwe brug vormt een rechtstreekse verbinding naar het IJplein. Als fietser kun je dan ook oversteken via het IJpleinveer, in plaats van het Buiksloterwegveer.


De brug vermindert niet alleen de druk op het Buiksloterwegveer, maar zorgt er ook voor dat de omgeving van het toekomstige metrostation Sixhaven beter bereikbaar wordt vanuit Overhoeks. Om te bepalen waar de brug moet komen zijn zeven verschillende locaties met elkaar vergeleken. Een fietsbrug ten noorden van de sluis bleek de beste optie te zijn. De brug zorgt voor een korte en comfortabele route voor fietsers tussen het IJplein, de drukke fietsroute langs de westzijde van het kanaal en het Van der Pekplein. Daarnaast wordt, door de brug op deze plek te bouwen en meer veren op het IJplein in te zetten, de grootste afname van fietsers per dag op het Buiksloterwegveer gerealiseerd.

Onrust


Begin 2018 is bij bewoners aan de Laanweg onrust ontstaan over de mogelijke sloop van hun woning vanwege de komst van de brug. Voor de bouw van de nieuwe brug en de bereikbaarheid van deze brug is geen sloop van bestaande bebouwing nodig. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een fietsroute naar de Ranonkelkade door de groene parkzone tussen het kanaal en het Laanwegkwartier. Dat betekent dat fietsers die van het Van der Pekplein komen, om de woningen aan de Laanweg zullen gaan.

Opzoeken


De komende tijd gaat het projectteam verder met het uitwerken van de plannen. Daaronder valt onder andere het ontwerp, de aansluiting van de brug op de omliggende fietsroutes en het voorbereiden van een afwijking op het bestemmingsplan. Daarna beslist de gemeenteraad definitief over de komst van de brug en stelt zij geld beschikbaar voor de bouw. In de periode hiernaartoe zal het projectteam bewoners en andere belanghebbenden blijven opzoeken om hen te informeren en hun mening te horen over het ontwerp en de verkeerskundige oplossingen. De brug kan, als alles volgens planning verloopt, in 2021 klaar zijn.

Meer berichten