10.000 soorten wilde dieren en planten in de stad

  Nieuws
Ontdek ook waar de dieren wonen en zie hoe dichtbij de natuur is in de stad. (Foto: gemeente Amsterdam)
Ontdek ook waar de dieren wonen en zie hoe dichtbij de natuur is in de stad. (Foto: gemeente Amsterdam) (rodi.nl)

AMSTERDAM - Bijlmerbij, Rokinrat, metromeeuw en grachtengordelkreeft: de stad is vól met dieren. Vanaf 1 maart is De Wilde Stad in de bioscoop. Dit is een film over dieren in een stadse jungle. De kijker ziet Amsterdam door de ogen van stadskat Abatutu. Men ontdekt waar de dieren wonen en ziet hoe dichtbij de natuur is. Onder stoeptegels, in jouw matras, op het station, in parken, in tuinen, in de gracht, in bomen, op begraafplaatsen: Je kunt het zo gek niet bedenken of er leeft wel wat.


Amsterdam heeft geteld: in onze stad leven zo’n 10.000 soorten wilde dieren en planten. Dat is maar liefst één vierde van de in totaal 40.000 soorten in heel Nederland. Dat is een goede score voor een stad. Om aan zo’n hoge score te komen en dat ook te behouden, moet je soms een handje helpen. Het beheer van groen gebeurt zo natuurvriendelijk mogelijk. Dat Amsterdam zoveel soorten dieren kent, heeft ook met de ligging te maken. De stad ligt tussen duingebied en weides. Amsterdam heeft het IJ, maar ook plassen en grachten.
Ruige stadsjungle waar gestruind kan worden vindt men in De Lange Bretten en het Geuzenbos in het Westelijk Havengebied. Hier zijn blauwborsten, bruine kiekendieven, Schotse hooglanders en Hollandse landgeiten, hermelijnen, haviken en ijsvogels te vinden. In het IJ leven ruim zeventig verschillende soorten vis. Van veel dieren- en groenonderwerpen zijn interactieve kaarten gemaakt door de gemeente. Van broedplaatsen van zwaluwen, huismussen en spreeuwen, beschermde flora en fauna, faunapassages, natuurvriendelijke oevers, hondenuitlaatgebieden en nog veel meer. Deze zijn te vinden op www.amsterdam.nl/dieren. Amsterdam bouwt als het even kan 'natuurinclusief'. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in nieuwbouw plekjes worden gemaakt in de muur voor mussen, gierzwaluwen, spreeuwen en vleermuizen. Horizontaal of verticaal groen, voor veel dieren maakt het niet uit. Groene gevels zijn dus ook een onderdeel van natuurinclusief bouwen. Ook streeft Amsterdam naar méér groene daken.

Meer berichten