Historisch landmark bij Noorder IJ-plas

  Nieuws
Getuige van de dijkdoorbraak onthult het historisch informatiebord samen met Coby van Berkum. (Foto: aangeleverd)
Getuige van de dijkdoorbraak onthult het historisch informatiebord samen met Coby van Berkum. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

NOORD - Coby van Berkum, portefeuillehouder stadsdeel Noord onthulde afgelopen vrijdag het informatiebord over de dijkdoorbraak van 1960. Zij deed dit samen met een getuige en Ton van Baatwijk van historisch archief Tuindorp Oostzaan (HATO). Hiermee wordt het historisch landmark zichtbaar voor bezoekers van het natuurgebied de Noorder IJ-plas.


Het bord markeert een plek in de geschiedenis van Tuindorp Oostzaan en daarmee ook voor Amsterdam-Noord. Op deze plek breekt in de nacht van 14 januari 1960 de besneeuwde dijk door van de Noorder IJ-polder. Om 06.45 uur in de ochtend wordt er alarm geslagen en onder barre winterse weersomstandigheden moeten 11.000 bewoners snel het onderwater lopende gebied verlaten. De boeren maken het vee los en drijven ze naar de hoge dijk. De Landerijen en Tuindorp Oostzaan komen tot bijna twee meter onder water te staan. Na twee weken is de dijk weer hersteld en het water weggepompt. De Bewoners kunnen weer terugkeren en de enorme schade wordt pijnlijk zichtbaar. Gelukkig is er niemand verdronken.
Met de komst van de Coentunnel is dit gebied ingrijpend veranderd. Het landelijk gebied met de boerderijen is de Noorder IJ-plas geworden en Tuindorp Oostzaan ligt nu veilig achter het industrieterrein en het Coentunnel tracé. Wie meer wil weten over de watersnood kan terecht op www.historischarchief-toz.nl.

Meer berichten