Opening van Park om de Hoek

  Nieuws
Werken aan Park om de Hoek. (Foto: aangeleverd)
Werken aan Park om de Hoek. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

TUINDORP OOSTZAAN - Het grote terrein bij de Vegastraat in Amsterdam-Noord is de afgelopen maanden omgetoverd tot een natuurlijke speelplaats voor kinderen van verschillende leeftijden. De bewoners hebben deze levendige, groene ontmoetingsplek zelf ontworpen met hulp van 'Park om de Hoek': een initiatief van De Gezonde Stad, in samenwerking met de gemeente, hoveniersbedrijf Van Der Tol en provincie Noord-Holland.


Zondag 3 juni vierde de buurt de opening met een feest voor de buurt. Het terrein was tot vorig jaar een saai voetbalveld, dat vaak onder water stond en weinig werd gebruikt. Omwonenden Romanee en Tessa zagen de potentie en namen initiatief met Park om de Hoek. Samen met andere buurtbewoners en scholieren van BSO De Poolster, ontwierpen ze de nieuwe natuurlijke speelplaats. Deze is voor iedereen toegankelijk, ook voor kinderen met een beperking. Er is nu een voetbalveldje en speeltoestellen voor zowel de allerkleinsten als de oudere kinderen. Ook is er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en is biodiversiteit een speerpunt. Afgelopen zondag werd het ‘Nieuwe Maan Park’ officieel geopend door stadsdeel Noord, De Gezonde Stad en de bewoners. De organisatie lag geheel in handen van de bewoners: er was een parksafari voor groot en klein, een voetbaltoernooi en een stoepkrijtwedstrijd.
Groen in de stad staat steeds meer onder druk, terwijl het steeds warmer wordt in de stad en regenbuien steeds heviger worden, als gevolg van klimaatverandering. Groen is juist van essentieel belang voor een goede waterberging en het tegengaan van hittestress. Met het project Park om de Hoek helpt De Gezonde Stad bewoners om de openbare ruimte om te toveren tot groene aantrekkelijke ontmoetingsplekken 'op maat'. Hiermee brengen ze ook buren bij elkaar: "25% van de Nederlanders kent zijn eigen buren niet. Groen verbindt en dat wil de organisatie hiermee stimuleren. 'Als het aan ons ligt, gebeurt dit door de hele stad", aldus projectleider Raksha Hoost. Plekken zijn er genoeg: meer dan 300 Amsterdamse hoekjes zijn geselecteerd als potentiële ''Parken om de Hoek'.
In het nieuwe coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de ecologische kwaliteit van groen te verbeteren, verbindingen aan te leggen tussen bestaand groen en in te zetten op betere klimaatadaptatie in de openbare ruimte. Park om de Hoek draagt bij om deze ambities te realiseren en helpt bewoners dit zelf te doen. Bewoners die aan de slag willen met de vergroening van hun buurt kunnen zich melden via www.parkomdehoek.nl. Sinds de start van het project in 2016 zijn er meerdere parken gerealiseerd; twee in Oost en twee in Noord.

Meer berichten