Versneld vergunnen kan nog tot 6 juli

  Nieuws

NOORD - Voor specifieke kleine bouwwerken kan nog één maand gebruik worden gemaakt van de proef versneld vergunnen. Stadsdeel Noord en Zuid bieden versneld vergunnen als proef aan. De proef loopt nog tot en met 6 juli. De belangrijkste eisen voor deelname zijn dat de aanvrager alle benodigde gegevens, documenten en bouwtekeningen compleet indient en zelf het gewenste bouwwerk door een constructeur laat toetsen. Ook vraagt de gemeente na deelname aan de proef mee te werken aan een online enquête. Het voordeel voor de aanvrager is met 3 weken starten met bouwen en 125 euro vergoeding voor deelname aan de enquête.
In de huidige praktijk dienen aanvragers, particulieren en bouwbedrijven, vaak onvolledige plannen in waardoor er veel tijd verloren gaat aan het opvragen van aanvullende gegevens. Stadsdeel Noord en Zuid starten daarom met een proef Versneld Vergunnen. Voor wie een goed en compleet plan indient en aan alle eisen voldoet, is het voordeel in drie weken een omgevingsvergunning. Alleen de veel voorkomende kleine bouwwerken vallen onder deze proef. Dat zijn aanvragen voor een dakraam of dakkapel, een interne verandering aan een woning, een aan-, uit- of bijgebouw, de vervanging of vernieuwing van kozijnen, dakterras, gevelreclame of het plaatsen van een installatie op een gebouw. De aanvrager betaalt de gebruikelijke leges. De gemeente wil haar dienstverlening verbeteren en tegemoet komen aan de wens van de aanvrager.
Om gebruik te kunnen maken van de proef Versneld Vergunnen dient de aanvraag aan een aantal criteria te voldoen. Op www.amsterdam.nl/versneldvergunnen is alle informatie. Indien de aanvraag niet voldoet aan de eisen, aan het geldende bestemmingsplan, A2 beleid of aan de Welstandsnota, dan is de aanvraag niet geschikt voor de proef Versneld Vergunnen. De aanvraag gaat dan automatisch over naar de gebruikelijke procedure met een gemiddelde doorlooptijd van 12 weken.

Meer berichten