Kandidaten burgemeester Amsterdam

  Nieuws

AMSTERDAM - Na sluiting van de opnieuw opengestelde procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester heeft de commissaris van de Koning, Johan Remkes, de gemeenteraad van Amsterdam meegedeeld hoeveel kandidaten hebben gesolliciteerd in de tweede periode.

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amsterdam hebben in deze tweede ronde 85 personen gesolliciteerd, van wie 16 vrouwen en 69 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden 14 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 50 personen hebben een functie daarbuiten en 21 personen hebben geen functie of deze is onbekend. De commissaris van de Koning zal binnenkort met de vertrouwenscommissie in overleg gaan om de selectie van benoembare kandidaten waar zij mee in gesprek gaan te bepalen. Het streven is om de nieuwe burgemeester voor het zomerreces te kunnen benoemen.
   

Meer berichten