Bewoners Hoornsestraat openen eigen Park om de Hoek

  Nieuws
Feest voor de uurt. (Foto's: Carly Wollaert Photography)
Feest voor de uurt. (Foto's: Carly Wollaert Photography) (rodi.nl)

NOORD - Wat vroeger een perk met dorre struiken vol zwerfafval was, is nu een levendig buurtpark. Met de nieuwe moestuinbakken en een insectenhotel willen ouders hun kinderen leren over voedsel. De bewoners hebben deze levendige, educatieve ontmoetingsplek zelf ontworpen met hulp van ‘Park om de Hoek’: een initiatief van De Gezonde Stad, in samenwerking met de gemeente, hoveniersbedrijf Van Der Tol en provincie Noord-Holland.


Afgelopen zondag vierden zij de opening met een feest voor de buurt: onder het genot van muziek werden vogelhuisjes en insectenhotels in elkaar getimmerd en er werd geschminkt. En voor de volwassen was er een sjoelwedstrijd. Op de hoek van de Hoornsestraat en de Wervershoofstraat in Amsterdam-Noord lag een perk met dor, ontoegankelijk struikgewas. Buurtbewoner Sanne nam het initiatief om op de plek van het perkje een Park om de Hoek te realiseren. Eén van de doelen van de bewoners was dat kinderen veilig kunnen spelen en leren. De ouders spelen een grote rol in de educatie en gaan dan ook samen met de kinderen aan de slag om te moestuinieren. Naast de moestuinbakken groeit er beplanting die bijen en vlinders aantrekt.
De buurt bestaat meer en meer uit jonge gezinnen, maar ook ouderen. Deze twee groepen leefden eerder langs elkaar heen, maar door het Park om de Hoek ‘Zomers Buiten’ hebben de bewoners elkaar leren kennen. Buurtbewoner Alexandra: "Dit is onze nieuwe ontmoetingsplek in de buurt. We zijn heel blij dat het park er eindelijk is en merken echt dat de straat meer is gaan leven.” Groen in de stad staat steeds meer onder druk, terwijl het steeds warmer wordt in de stad en regenbuien steeds heviger worden, als gevolg van klimaatverandering. Groen is juist van essentieel belang voor een goede waterberging en het tegengaan van hittestress. Met het project Park om de Hoek helpt De Gezonde Stad bewoners om de openbare ruimte om te toveren tot groene aantrekkelijke ontmoetingsplekken ‘op maat’. Hiermee brengen ze ook buren bij elkaar.

Meer berichten