Piekerende Amsterdammers

  Nieuws
Wakker liggen door gepieker. (Foto: Adobe Stock)
Wakker liggen door gepieker. (Foto: Adobe Stock) (rodi.nl)

AMSTERDAM - Amsterdammers zijn net mensen: ook zij zijn wel eens bang of maken zich wel eens zorgen. Dat bleek uit een enquête onder 647 Amsterdammers. Maar liefst de helft daarvan ligt wel eens piekerend wakker. De zorgen gaan dan over maatschappelijke ontwikkelingen, het tekort aan betaalbare woningen in de stad, algehele lompheid en onveiligheid. Eén respondent is zelfs bang voor een schoonmoeder in Noord...

Piekernachten gaan het meest over maatschappelijke ontwikkelingen (29%), criminaliteit (23%) en milieuvervuiling (21%). Vervolgens maakt men zich even vaak zorgen over het welzijn van familieleden als de eigen gezondheid (17%). Wanneer gericht gevraagd wordt naar zorgen over situaties en ontwikkelingen in Amsterdam dan staat het tekort aan betaalbare woningen op de eerste plaats (77%). Gevolgd door onvoldoende zorg voor onze ouderen en de toenemende kloof tussen arm en rijk. Een kwart van de Amsterdammers (26%) maakt zich (veel) zorgen over een terroristische aanslag. Dit percentage is vergelijkbaar met het aandeel dat zich zorgen maakt over fietsendiefstal en de bereikbaarheid met de auto.
In het onderzoek is ook aandacht voor persoonlijke zorgen en angsten van Amsterdammers. Gelukkig heeft de meerderheid van de Amsterdammers zelden tot nooit fysieke gevoelens van angst. Maar zenuwachtig zijn of piekeren en wakker liggen doet toch ongeveer 15% van de Amsterdammers dagelijks tot wekelijks, en een ongeveer even grote groep maandelijks. Leeftijd speelt daarbij ook een rol: 65-plusseren piekeren in de regel minder vaak dan jongere Amsterdammers. Zorgen om het veranderende karakter van Amsterdam worden vaker gevoeld door 35-plussers en dan vooral door de groep tussen de 50 en 65 jaar. Deze laatste groep maakt zich ook relatief vaak zorgen over de toenemende drukte, de verharding van de omgangsvormen, individualisering en de toenemende kloof tussen arm en rijk.
Wanneer gevraagd wordt naar de engste plek in de stad noemt 7% een locatie in stadsdeel Centrum. Het gaat daarbij vooral om drukte in het algemeen en de uitgaansgebieden. Ook staan Amsterdamse stations op het enge-plekken-lijstje: het Centraal Station (vanwege een aanslag), Muiderpoortstation, Sloterdijk en omgeving en Cornelis Lelylaan. Verder worden parken in het donker (6%) en andere stille donkere plekken, zoals fietstunneltjes en bedrijventerreinen, als eng ervaren. Acht van de tien Amsterdammers voelt zich veilig in Amsterdam. Eén van de deelnemers aan de enquête: "Amsterdam is volgens mij een redelijk veilige stad, ik voel me in ieder geval veilig. Er kan je natuurlijk altijd wat overkomen, wrong time, wrong place, maar het is zonde van je energie om je daar vooraf al druk om te maken."

Meer berichten