'Wie heeft dat betaald parkeren uitgevonden?' - Nieuwe parkeerbeleid in Noord brengt veranderingen met zich mee

  Nieuws
Niet iedereen is blij met de invoer van betaald parkeren in Noord. (Foto: Wendy Ruittemanz/RM)
Niet iedereen is blij met de invoer van betaald parkeren in Noord. (Foto: Wendy Ruittemanz/RM) (rodi.nl)

NOORD - Parkeren voor de eigen deur was bijna vanzelfsprekend. Maar sinds de invoering van betaald parkeren - in een groot deel van Amsterdam-Noord - is dit in sommige wijken drastisch veranderd. Automobilisten uit de betaalde gebieden parkeren nu massaal waar het nog wel vrij parkeren is. Zo ook in Blauwe Zand waar dit tot grote ergernissen onder de buurtbewoners leidt. Mensen zijn bang om hun plekje af te staan en dus worden parkeerplaatsen bezet gehouden met bijvoorbeeld pylonen, brommers of een bakfiets.

DOOR WENDY RUITTEMANZ

Freek Speet woont in Blauwe Zand en ondervindt dagelijks hinder van dit nieuwe parkeerbeleid. Hij is slecht ter been en kan met moeite in de buurt van zijn huis parkeren. "Een invalidenkaart aanschaffen kost veel geld en dat zit er gewoon niet in", vertelt Speet die twee kunstknieën, een nekhernia en suikerziekte heeft. Zijn hobby vissen is ook bijna onuitvoerbaar geworden door het betaald parkeren. "Waar ik altijd ging vissen moet je nu betalen. Een paar uurtjes vissen wordt zo wel een heel kostbare aangelegenheid en lopend kan ik er niet heen. Wie heeft dat betaald parkeren eigenlijk uitgevonden?", vraagt Speet zich hardop af." Sharon Kulik die ook in de wijk woont wijst op diverse buitenlandse kentekens in de straat. "Ik heb gehoord dat de toeristen door de camping in het Vliegenbos worden doorverwezen om hier gratis te parkeren", vertelt ze.
Stadsdeel Noord is zich bewust van het probleem. Jannette Vreeken, woordvoerder Noord laat desgevraagd weten: "In de buurten en wijken dichtbij de nieuwe metrostations is betaald parkeren ingevoerd om de te verwachten extra stroom aan geparkeerde auto’s daar te minderen. Sommige buurten die daar wat verder vandaan liggen, zoals Blauwe Zand, vormden zogenaamde twijfelgebieden; studie liet zien dat niet zonder meer kon worden voorspeld dat daar ontoelaatbare parkeerdruk zou ontstaan als gevolg van de introductie van de metrostations en de nieuwe (toekomstige) stedelijke ontwikkelingen (bouwontwikkelingen). In heel Noord wordt in het najaar, als de Noord/Zuidlijn al een tijdje in gebruik is, een onderzoek gedaan naar parkeerdruk. Bij een hoge parkeerdruk in bepaalde wijken wordt bekeken hoe deze druk het beste kan worden aangepakt. Invoeren van betaald parkeren behoort tot de mogelijkheden. Saskia Groenewoud, bestuurder in stadsdeel Noord, is bekend met de problematiek in Blauwe Zand en onderzoekt of er op dit moment andere maatregelen nodig en mogelijk zijn."

Meer berichten