Stad knapt lekker op

  Nieuws
Het sluisje in Noord voor en na de opknapbeurt. (Foto's: Suzanne Visser)
Het sluisje in Noord voor en na de opknapbeurt. (Foto's: Suzanne Visser) (rodi.nl)

AMSTERDAM - Amsterdam besloot in 2016 om 40 miljoen extra te investeren in straten, bruggen, viaducten, pleintjes, veldjes en plantsoenen. Het geld, dat uit verschillende potjes komt, is bedoeld voor opknapbeurten in het Amsterdamse Bos en de stadsdelen Noord, Zuid, Zuidoost en Nieuw-West. Eind 2018 is het leeuwendeel van alle 63 projecten klaar. De gemeente zet voor het werk onder meer de Werkbrigade in: een groep mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze helpen gewoonlijk bij het schoonhouden van de stad, het snoeien van het groen en afvalinzameling. Afgelopen maanden waren er zo’n 100 brigadisten aan het werk voor de extra klussen.

Meer berichten