45 kilometer archief - Amsterdam start bouw van energieneutraal archiefdepot

  Nieuws
Wethouder Touria Meliani slaat de eerste paal in gezelschap van Bert de Vries directeur Stadsarchief Amsterdam. (Foto: Bas Uterwijk)
Wethouder Touria Meliani slaat de eerste paal in gezelschap van Bert de Vries directeur Stadsarchief Amsterdam. (Foto: Bas Uterwijk) (rodi.nl)

NOORD - Wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani heeft de eerste paal geslagen voor het nieuwe archiefdepot van Amsterdam. De volledig energie-neutrale archiefbewaarplaats zal verrijzen op de hoek Internetstraat - Tt. Vasumweg in Amsterdam-Noord. Het depot dat medio 2019 wordt opgeleverd vormt een uitbreiding van het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. Daar blijft het publiek welkom voor archiefonderzoek, tentoonstellingen en activiteiten.
De nieuwe bewaarplaats wordt ontwikkeld, gebouwd en na oplevering onderhouden door BAM Bouw en Techniek en biedt met een vloeroppervlakte van 3000 vierkante meter ruimte aan 45 kilometer strekkende meters archief. In aansluiting op de ambities van de gemeente Amsterdam wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Materiaalgebruik wordt geminimaliseerd en het beheer en onderhoud is uiterst efficiënt. De archiefbewaarplaats zal onder meer door bouwwijze, toepassing van zonnepanelen en warmtewisselaars minimaal evenveel energie opwekken als verbruiken.

Klimaatnormen

Efficiënt beheer wordt ook gerealiseerd door het gebruik van één standaard set dozen waarin de documenten verpakt zijn. De archieven kunnen daarmee aaneengesloten bewaard worden en eventueel transport verloopt efficiënter en veiliger. In het depot worden strengere klimaatnormen gehanteerd dan in de Archiefwet is voorgeschreven, de temperatuur blijft tussen de 13 en 18 graden, de luchtvochtigheid tussen 40 en 50 procent. Dat heeft een positief effect op het behoud van de documenten en dankzij het toepassen van de marges ook op het energieverbruik.
Burgerlijke Stand

In het nieuwe depot worden archieven van Amsterdam van na 1811 opgeslagen. In dat jaar werd iedereen in Nederland opgeroepen zich met een achternaam te registreren bij de gemeente. Met deze oproep ontstond de Burgerlijke Stand waar geboortes, huwelijken en sterfgevallen werden vastgelegd. Dergelijke gegevens werden daarvoor opgetekend in kerkboeken. In Depot Noord worden archieven van veel gemeentelijke diensten bewaard, waaronder de Secretarie, het Politiearchief en van Publieke Werken. De Burgerlijke Stand zelf blijft in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat bewaard.

Meer berichten