Nieuwe fase ASV De Dijk

  Nieuws

NOORD - Bij het aantreden van het nieuwe bestuur, januari dit jaar, kondigde Paul Barends al aan de functie van voorzitter tijdelijk te zullen vervullen. Zijn belangrijkste doelen waren het op een correcte wijze afwikkelen van de relatie met de toenmalige hoofdsponsor en de rust terugbrengen in de vereniging. De afgelopen maanden heeft hij hier achter de schermen veel tijd in gestoken en mede daardoor kan ASV De Dijk weer vooruit kijken. Barendse heeft nu dan ook aangegeven om als voorzitter een stap terug te doen en ruimte te willen maken voor anderen.
Hij zal voorlopig nog aanblijven als gewoon bestuurslid, teneinde ook de laatste openstaande zaken met de voormalige hoofdsponsor af te ronden. Paul Barendse zal als voorzitter worden opgevolgd door de huidige secretaris van het bestuur en coördinator van de onderbouw, Julius Egan. Zijn aanstelling past in de ambitie van de club om zich verder door te ontwikkelen tot een eigentijdse en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging. Egan is werkzaam bij de Sportraad Amsterdam en zodoende goed op de hoogte van de vele kansen en uitdagingen waar een Amsterdamse amateurvereniging mee te maken heeft. Hij ziet een perspectiefrijke toekomst voor ASV De Dijk weggelegd en gaat vol enthousiasme aan de slag. De nadruk zal komen te liggen op het versterken van de organisatiestructuur en het verder uitbouwen van de snel groeiende jeugdafdeling met op aantrekkelijk niveau acterende seniorenteams als lonkend perspectief. Het bestuur van ASV De Dijk zal tevens worden aangevuld met Hebe Helmons. Zij zal toetreden als bestuurslid communicatie. Bovenstaande bestuurswisselingen dienen nog officieel te worden goedgekeurd.

Meer berichten