`We investeren al jaren in veiligheid` - Jaarlijkse veiligheidsprijs gewonnen door Stadsdeel Noord<

  Nieuws
Erna Berends neemt de cheque in ontvangst. (Foto: Marco Keyzer)
Erna Berends neemt de cheque in ontvangst. (Foto: Marco Keyzer) (rodi.nl)

NOORD - De jaarlijkse veiligheidsprijs van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) is gewonnen door Stadsdeel Noord. De prijs wordt toegekend aan de partner met de meeste of de meest spraakmakende activiteiten om bij ondernemers de veiligheid te bevorderen en criminaliteit tegen te gaan.


Donderdagmiddag heeft stadsdeel Noord in Level Eleven op het Stationsplein de RPCAA-Award ontvangen voor haar activiteiten in de Week van de Veiligheid. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) gaf de award aan Noord voor de grote diversiteit aan activiteiten, de professionele organisatie ervan en de brede aandacht ervoor. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro verbonden, te besteden aan projecten op het gebied van veilig ondernemen.

Goede weg

Erna Berends, stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder veiligheid, is blij met de prijs: “We investeren al jaren in veiligheid in Noord. Dat doen we als stadsdeel niet alleen, maar samen met politie, Openbare Orde en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Gezamenlijk hebben we een doel: de veiligheid voor bewoners en ondernemers vergroten. Deze prijs zie ik als bevestiging dat we op de goede weg zijn en als aanmoediging voor iedereen die met ons samenwerkt om door te gaan met wat we doen, want dat doen we goed! En het geldbedrag houden we niet zelf, dat geven we terug aan de ondernemers. De winkeliersverenigingen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen, gaan we vragen waar het geld aan besteed moet worden. Het beste idee of project werken we uit.”

Activiteiten

De activiteiten die stadsdeel Noord organiseert zijn onder andere een databeschermingstraining voor het midden- en kleinbedrijf, waardoor ondernemers inzicht krijgen in eenvoudig te nemen maatregelen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercrime. Daarnaast krijgen alle winkeliers in Amsterdam Noord een gratis overvalpreventie-training aangeboden. Een andere activiteit die het stadsdeel organiseert in het kader van de Week van de Veiligheid is een bijeenkomst voor ondernemers op het Mosveld die overlast ondervinden van bezoekers van het Leger des Heils. Deze twee groepen worden samengebracht om van elkaar te leren en wederzijds begrip te kweken. Op aangeven van wijkagenten start het stadsdeel ook nog met een campagne tegen bedrijfsinbraken. Bedrijven in hotspot-gebieden krijgen een aanbod om een risicoscan te laten uitvoeren van hun pand, waarna ze een rapport met geadviseerde maatregelen op maat ontvangen.

Ook buiten de Week van de Veiligheid wordt er in Noord veel aandacht besteed aan veilig ondernemen. Zo hebben winkeliers van het Mosveld, Mercuriusplein en het Buikslotermeerplein in het voorjaar van 2018 voorlichters op bezoek gekregen die hen van tips hebben voorzien om overvallen tegen te gaan en wat je kunt doen als je tóch slachtoffer wordt. Daarnaast houden buurtveiligheidsteams regelmatig een spreekuur bij een winkelcentrum en zijn er verschillende app-groepen in het stadsdeel actief om snel signalen met elkaar te kunnen delen. De Week van de Veiligheid is een landelijke week waarbij criminaliteitspreventie centraal staat. Overheid, politie en bedrijfsleven slaan de handen ineen om, in de periode van korter wordende dagen, de weerbaarheid tegen criminaliteit te vergroten.

Meer berichten