Bollen planten in het Vliegenbos

  Nieuws
Het Hallerbos in België als voorbeeld. (Foto van natuurfotograaf Mathijs Frenken www.frenkenfotografie.nl)
Het Hallerbos in België als voorbeeld. (Foto van natuurfotograaf Mathijs Frenken www.frenkenfotografie.nl) (rodi.nl)

NOORD - Met subsidie van 'Groen in de buurt' worden 15, 16 en 17 november boshyacinten geplant in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Deze soort is geweldig voor insecten, die elders in het vroege voorjaar nog weinig voedsel kunnen vinden. De Stichting W.H. Vliegenbos hoopt zo een goede bijdrage te leveren aan het tegengaan van de insectensterfte. Voor het planten worden helpende handen gezocht.
De bestelde bollen zijn gekweekt in Engelse bossen en zijn daarom gifvrij. Het streven is om circa 750 vierkante meter te beplanten. Daarbij zijn heel wat helpende handen nodig! Iedereen die het leuk vindt om een paar uur te helpen is van harte welkom. Om 9.30 is het verzamelen bij de koffie en er wordt tot ongeveer 13.30 uur gewerkt. Wie wil een of meerdere dagen meehelpen? Aanmelden kan via vliegenbos@gmail.com, hierbij wordt verzocht om aan te geven op welke dag(en) men wil komen, wat zijn of haar telefoonnummer is en of men een spade mee kan nemen. Voor werkhandschoenen wordt gezorgd. Na ontvangst van de mail wordt doorgegeven waar er verzameld wordt met koffie.

Meer berichten